doc truyen chung ta cung dau di ctcdd truyen chu ebook prc download full

Chúng Ta Cung Đấu Đi

Hoàn thành 102 Chương 6139 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Là chuyện cũ, à không, là chuyện xưa kể về một nữ diễn viên đang đi lĩnh giải thưởng vương hậu, thật bi thảm bị xuyên qua, hơn nữa nhanh chóng bị đưa vào hậu cung tiếp tục diễn trò.

Truyện này mất quyền lực, không có thật.

Nội dung: xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, cung đấu

Diễn viên: Chu Anh

Phối hợp diễn: Khuyết Tĩnh Hàn, Chu Dữu, Trương Từ, Khương Khanh Khanh

Phân vị: (Đây là bảng phân vị mà mình thống kê từ trong truyện ra, ko giống bảng phân vị trong các truyện khác cung đấu nhé!)

Hoàng hậu
Hoàng quý phi
Chính nhất phẩm: Đức phi, quý phi, Thục phi, Hiền Phi,
Sườn nhất phẩm: phi
Chính nhị phẩm:
Sườn nhị phẩm: quý cơ, quý tần
Chính tam phẩm: chiêu dung, chiêu nghi
Sườn tam phẩm: tu nghi
Chính tứ phẩm: sung nghi
Sườn tứ phẩm: uyển nghi
Chính ngũ phẩm: tần, tiệp dư
Sườn ngũ phẩm: dung hoa
Chính lục phẩm: quý nhân
Sườn lục phẩm: mỹ nhân, tài tử
Chính thất phẩm: bảo lâm
Sườn thất phẩm: thừa huy, thái nữ
Chính bát phẩm: thường tại
Sườn bát phẩm: canh y