doc truyen chung ly tam tha cltt truyen chu ebook prc download full

Chúng Lý Tầm Tha

Hoàn thành 16 Chương 1142 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, ấm áp, HE

Số chương: 14 chương chính văn và 2 phiên ngoại

Một sạp hàng móc khóa.

Một đám thú bông làm thủ công.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cậu bắt đầu...