doc truyen chung ly tam tha cltt ebook prc download full

Chúng Lý Tầm Tha

Hoàn thành 16 Chương 456 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, ấm áp, HE

Số chương: 14 chương chính văn và 2 phiên ngoại

Một sạp hàng móc khóa.

Một đám thú bông làm thủ công.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cậu bắt đầu...