doc truyen chuc cam do ccd truyen chu ebook prc download full

Chức Cẩm Đồ

Hoàn thành 49 Chương 2798 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tử lộ đắc sinh Chương 2: Tìm tớ gặp nạn Chương 3: Duyên ngộ nữ hiệp Chương 4: Trường đồ hiểm trở Chương 5: Ôm hận tương tư Chương 6: Chia tay bùi ngùi Chương 7: Tín vật bị mất Chương 8: Kế giả phu thê Chương 9: Tá lực đả hung đồ Chương 10: Ma phương đổi tuyệt nghệ Chương 11: Thời suy quỷ hiếp nhân Chương 12: Ngộ hiểm rõ thân thế Chương 13: Bình địa khởi phong ba Chương 14: Phụ thân lưu kiếm phổ Chương 15: Huynh muội tương phùng Chương 16: Cầu sư học đạo Chương 17: Bạch hạc trùng hiện Chương 18: Mạo hiểm giả hung đồ Chương 19: Gian hùng tuân lệnh sứ Chương 20: Cuộc rượu hé tiền đồ Chương 21: Xuân tình như mộng Chương 22: Tín vật đổi trao Chương 23: Nhất chỉ quyết tồn vong Chương 24: Thần thủ độ đại nhân Chương 25: Ðánh cắp ngọc quyết Chương 26: Trở mặt phủi tay Chương 27: Ðồng nạn tương liên Chương 28: Ngọc bút thư sinh Chương 29: Bảo kiếm thân truyền Chương 30: Theo dấu thù nhân Chương 31: Kỳ sư thụ nghệ Chương 32: Lôi tiên nhập giang hồ Chương 33: Lập kế đấu kiêu hùng Chương 34: Lệnh sứ tương phùng giả thắng thật Chương 35: Uyên ương tái hợp Chương 36: Giai nhân ngộ nạn Chương 37: Cấp tốc luyện nghệ Chương 38: Ðơn thân mạo hiểm Chương 39: Kẻ mạo danh Chương 40: Sa vào cạm bẫy Chương 41: Bắt đầu xung trận Chương 42: Ðại chiến trên hồ Chương 43: Hỏa công thủy đội Chương 44: Vật quy nguyên chủ Chương 45: Quần hùng phủ đầu Chương 46: Viên Hạc sứ giả Chương 47: Cưỡi hạc tây chinh Chương 48: Truyền thuyết hại người Chương 49: Ma tiêu đạo trưởng