doc truyen chien hoa ch truyen chu ebook prc download full

Chiến Hoả

Hoàn thành 7 Chương 759 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện Chiến Hoả của tác giả Tâm Thường. 

Hỏa Đình Đình luôn tin tưởng một điều: Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta không thương cũng sẽ chiều cô gái đó. Nói chung không phải như Lệ Chiến, mỗi lần anh đều khiến cô cầu sống không được, cầu chết không xong.