doc truyen chien chiem huu cch truyen chu ebook prc download full

"Chiến" Chiếm Hữu

Hoàn thành 57 Chương 2244 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nam chính trong truyện "Chiến" Chiếm Hữu là một người đàn ông rất "Đảm Đang", anh hết lên phòng khách rồi lại xuống phòng bếp.

Đã vậy anh còn khá thông minh và tinh ranh trong việc chính phục nàng lên giường cùng mình...Nhưng cô cũng không phải dạng vừa, xinh đẹp, đáng yêu lại còn rất kiên cường trong tất cả mọi chuyện.

Cô cũng đã phát hiện tên đàn ông này đang có gì mờ ám sau lưng mình, không biết có âm mưu gì đen tối không nữa ? Cuộc chiến sẽ bắt đầu!!!

Chương 1: Cuộc chiến thứ nhất Chương 2: Cuộc chiến thứ hai Chương 3: Cuộc chiến thứ ba Chương 4: Cuộc chiến thứ tư Chương 5: Cuộc chiến thứ năm Chương 6: Cuộc chiến thứ sáu Chương 7: Cuộc chiến thứ bảy Chương 8: Cuộc chiến thứ tám Chương 9: Cuộc chiến thứ chín Chương 10: Cuộc chiến thứ mười Chương 11: Cuộc chiến thứ mười một Chương 12: Cuộc chiến thứ mười hai Chương 13: Cuộc chiến thứ mười ba Chương 14: Cuộc chiến thứ mười bốn Chương 15: Cuộc chiến thứ 15 Chương 16: Cuộc chiến thứ 16 Chương 17: Cuộc chiến thứ 17 Chương 18: Cuộc chiến thứ 18 Chương 19: Cuộc chiến thứ 19 Chương 20: Cuộc chiến thứ 20 Chương 21: Cuộc chiến thứ 21 Chương 22: Cuộc chiến thứ 22 Chương 23: Cuộc chiến thứ 23 Chương 24: Cuộc chiến thứ 24 Chương 25: Cuộc chiến thứ 25 Chương 26: Cuộc chiến thứ 26 Chương 27: Cuộc chiến 27 Chương 28: Cuộc chiến thứ 28 Chương 29: Cuộc chiến 29 Chương 30: Cuộc chiến thứ 30 Chương 31: Cuộc chiến thứ 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Cuộc chiến thứ 33 Chương 34: Cuộc chiến thứ 34 Chương 35: Cuộc chiến thứ 35 Chương 36: Cuộc chiến thứ 36 Chương 37: Cuộc chiến thứ 37 Chương 38: Cuộc chiến thứ 38 Chương 39: Cuộc chiến thứ 39 Chương 40: Cuộc chiến thứ 40 Chương 41: Cuộc chiến thứ 41 Chương 42: Cuộc chiến thứ 42 Chương 43: Cuộc chiến thứ 43 Chương 44: Cuộc chiến thứ 44 Chương 45: Cuộc chiến thứ 45 Chương 46: Cuộc chiến thứ 46 Chương 47: Cuộc chiến thứ 47 Chương 48: Cuộc chiến thứ 48 Chương 49: Cuộc chiến thứ 49 Chương 50: Chương 50