doc truyen chi ton yeu hoang ctyh truyen chu ebook prc download full

Chí Tôn Yêu Hoàng
Chí Tôn Yêu Hoàng
Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/ Thêm Chương

Chí Tôn Yêu Hoàng

Tác giả: Phi Yến Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://truyencv.com/

Hoàn thành Convert 1940 Chương 271620 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thất Khiếu Linh Lung Tâm nhưng lắng nghe vạn vật tiếng lòng, mà ăn tâm này, càng có thể trường sinh bất tử.

Khương Vũ trời sinh Thất Khiếu Linh Lung Tâm, mệnh trung chú định sống không quá hai mươi tuổi, vì nghịch thiên cải mệnh, lấy nhân loại thân thể, tu luyện trên trái tim Yêu tộc công pháp, một đời Yêu tộc Chí Tôn từ đó quật khởi!