doc truyen chi ton tien trieu cttt truyen chu ebook prc download full

Chương 651: Chương 652: Trùng Mẫu Huyết Trì Chương 653: Thu Trùng Mẫu (một) Chương 654: Thu Trùng Mẫu (hai) Chương 655: Lợi ích quan hệ (một) Chương 656: Lợi ích quan hệ (hai) Chương 657: An bài Thanh Ngưu Chương 658: Chú trọng bề ngoài Chương 659: Tự làm tự chịu Chương 660: Hồng Y tự tiến cử Chương 661: Tuỳ tiện hóa giải Chương 662: Kiếm Lão khiêu chiến Chương 663: Bái sư Chương 664: Bách Quả Tiên Yến Chương 665: Một chữ trấn sơn (một) Chương 666: Một chữ trấn sơn (hai) Chương 667: Thiện Hành Tiên Nhân Chương 668: Mượn đi bàn đào Chương 669: Xảy ra tranh chấp Chương 670: Giúp hay là không giúp Chương 671: Mạo hiểm thử một lần Chương 672: Vẫn là thất bại rồi? Chương 673: Sao biết không phải phúc Chương 674: Phúc Thọ Bàn Đào Chương 675: Một cái hột đào Chương 676: Kỳ Mộc thần thông Chương 677: Không có đơn giản như vậy Chương 678: Hình Phủ Chu Càn Chương 679: Trùng Mẫu sinh ra Chương 680: Bát Phương Địa Lung Chương 681: Xảy ra chuyện rồi Chương 682: Tiên Ngục nguy cơ Chương 683: Lâm Vi đấu Chương Lang Chương 684: Rút ra gai đồng Chương 685: Ba chục ngàn biển trùng Chương 686: Giết Chương Lang Chương 687: Đất rung núi chuyển Chương 688: Chạy thoát Chương 689: Tiên Giới chấn động Chương 690: Song song từ quan Chương 691: Kẻ đó làm được việc lớn Chương 692: Tiểu nhân quấy phá Chương 693: Mới tới Giám Sát Ti Chương 694: Nói một không hai Chương 695: Lộ ra chân tướng Chương 696: Bỗng nhiên thẩm vấn Chương 697: Bắt đầu thuận lợi Chương 698: Quét sạch Hình Ty Chương 699: Trận chiến mở màn giành thắng lợi Chương 700: Chứng Kỳ đạo

Chí Tôn Tiên Triều
Chí Tôn Tiên Triều

Chí Tôn Tiên Triều

Tác giả: Ám Hắc Gia Tử Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 1493 Chương 166518 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: