doc truyen chi ton tien than cttt truyen chu ebook prc download full

Chí Tôn Tiễn Thần
Chí Tôn Tiễn Thần
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn Thêm Chương

Chí Tôn Tiễn Thần

Tác giả: EK Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1059 Chương 340113 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tinh Thần đại lục, không Ma pháp, không Đấu Khí!

Võ giả hấp thu Tinh Thần chi lực, cường hóa đã thân, kinh sợ Thiên Địa, nghiền nát Tinh Không, đạp diệt Càn Khôn!

Kiếm khí ngang dọc Cửu Tiêu, đao khí xé rách Thương Khung, bảo thương một đâm, Tinh Thần vỡ nát, thần tiễn vừa ra, cách giới mất hồn!

Yêu Tinh giáng thế thiên hạ loạn, một đời chí tôn ngang trời ra.

Không nên chọc giận thần tiễn, vô luận ngươi tránh dấu ở nơi nào, vô luận cách xa nhau bao nhiêu lần Tinh Không, nhiều ít hàng đơn vị mặt, thần tiễn xuất thủ, một mạng quy thiên.

Chương 1: Siêu não (Thượng)Chương 2: Siêu não (Hạ)Chương 3: Võ học (Thượng)Chương 4: Võ học (Hạ)Chương 5: Đột phá (Thượng)Chương 6: Đột phá (Hạ)Chương 7: Cung tiễn (Thượng)Chương 8: Cung tiễn (Hạ)Chương 9: Dược liệu (Thượng)Chương 10: Dược liệu (Hạ)Chương 11: Tiễn thuật (Thượng)Chương 12: Tiễn thuật (Hạ)Chương 13: Săn giết (Thượng)Chương 14: Săn giết (Hạ)Chương 15: Bạt tai (Thượng)Chương 16: Bạt tai (Hạ)Chương 17: Tộc hội (Thượng)Chương 18: Tộc hội (Hạ)Chương 19: Liên thắng (Thượng)Chương 20: Liên thắng (Hạ)Chương 21: Đoạt giải nhất (Thượng)Chương 22: Đoạt giải nhất (hạ)Chương 23: Hào hiệp (thượng)Chương 24: Hào hiệp (hạ)Chương 25: Khảo nghiệm (thượng)Chương 26: Khảo nghiệm (hạ)Chương 27: Vẽ mặt (thượng)Chương 28: Vẽ mặt (hạ)Chương 29: Tứ trọng (thượng)Chương 30: Tứ trọng (hạ)Chương 31: Lửa giận (thượng)Chương 32: Lửa giận (hạ)Chương 33: Võ Các (thượng)Chương 34: Võ Các (hạ)Chương 35: Xử phạt (thượng)Chương 36: Xử phạt (hạ)Chương 37: Quyết đấu (thượng)Chương 38: Quyết đấu (hạ)Chương 39: Kỳ tài (thượng)Chương 40: Kỳ tài (hạ)Chương 41: Tinh anh (thượng)Chương 42: Tinh anh (hạ)Chương 43: Tiễn đấu (thượng)Chương 44: Tiễn đấu (hạ)Chương 45: Phong hội (thượng)Chương 46: Phong hội (hạ)Chương 47: Bại lộ (thượng)Chương 48: Bại lộ (hạ)Chương 49: Dương danh (thượng)Chương 50: Dương danh (hạ)