doc truyen chi ton dao phi ctdp ebook prc download full

Chí Tôn Đào Phi

Hoàn thành 84 Chương 1797 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mộc gia Chương 2: Thương Diễm Túc Chương 3: Huyết liên Chương 4: Mơ ước Chương 5: Nhiệm vụ thứ tư Chương 6: Gả thay Chương 7: Ngươi là ai? Chương 8: Người xông vào tân phòng Chương 9: Tân nương tử ở đâu? Chương 10: Cắn nát môi Chương 11: Đêm động phòng hoa chúc Chương 12: Ta cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn Chương 13: Vết thương vĩnh viễn Chương 14: Dấu hôn Chương 15: Tiến cung thỉnh an Chương 16: Vòng tay Huyết Kim Ti Chương 17: Lại mặt Chương 18: Kẻ ác ắt có kẻ ác hơn trị Chương 19: Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt Chương 20: Một người khác Chương 21: Cho ăn thuốc độc Chương 22: Băng hàn tận xương Chương 23: Thử Chương 24: Ai là hung thủ? Chương 25: Ngày giỗ Chương 26: Biến mất Chương 27: Mặc Chương 28: Thọ Yến Chương 29: Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ưng Quốc Chương 30: Dung phi Chương 31: Thừa kế nghiệp cha Chương 32: Nơi này là Thương Lang quốc Chương 33: Thọ lễ Chương 34: Độc phát Chương 35: Ngươi có thể cho ta cái gì? Chương 36: Tìm kiếm Chương 37: Ngàn trùng tán Chương 38: Ngàn năm băng tàm Chương 39: Thương Diễm Trạch đại gian đại ác Chương 40: Huyết Sắc Mã Não Chương 41: Uống rượu say Chương 42: Hậu quả của việc say rượu Chương 43: Chặn đường Chương 44: Để bổn vương giúp nàng Chương 45: Luống cuống Chương 46: Giống như em trai Chương 47: Mượn vài ngày Chương 48: Mộc Thiên Dao trở lại Chương 49: Co dãn thật tốt Chương 50: Gặp lại Mộc Thiên Dao