doc truyen chi ton dao phi ctdp truyen chu ebook prc download full

Chí Tôn Đào Phi

Hoàn thành 84 Chương 5949 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mộc gia Chương 2: Thương Diễm Túc Chương 3: Huyết liên Chương 4: Mơ ước Chương 5: Nhiệm vụ thứ tư Chương 6: Gả thay Chương 7: Ngươi là ai? Chương 8: Người xông vào tân phòng Chương 9: Tân nương tử ở đâu? Chương 10: Cắn nát môi Chương 11: Đêm động phòng hoa chúc Chương 12: Ta cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn Chương 13: Vết thương vĩnh viễn Chương 14: Dấu hôn Chương 15: Tiến cung thỉnh an Chương 16: Vòng tay Huyết Kim Ti Chương 17: Lại mặt Chương 18: Kẻ ác ắt có kẻ ác hơn trị Chương 19: Huyễn Ảnh Bồng Nguyệt Chương 20: Một người khác Chương 21: Cho ăn thuốc độc Chương 22: Băng hàn tận xương Chương 23: Thử Chương 24: Ai là hung thủ? Chương 25: Ngày giỗ Chương 26: Biến mất Chương 27: Mặc Chương 28: Thọ Yến Chương 29: Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ưng Quốc Chương 30: Dung phi Chương 31: Thừa kế nghiệp cha Chương 32: Nơi này là Thương Lang quốc Chương 33: Thọ lễ Chương 34: Độc phát Chương 35: Ngươi có thể cho ta cái gì? Chương 36: Tìm kiếm Chương 37: Ngàn trùng tán Chương 38: Ngàn năm băng tàm Chương 39: Thương Diễm Trạch đại gian đại ác Chương 40: Huyết Sắc Mã Não Chương 41: Uống rượu say Chương 42: Hậu quả của việc say rượu Chương 43: Chặn đường Chương 44: Để bổn vương giúp nàng Chương 45: Luống cuống Chương 46: Giống như em trai Chương 47: Mượn vài ngày Chương 48: Mộc Thiên Dao trở lại Chương 49: Co dãn thật tốt Chương 50: Gặp lại Mộc Thiên Dao