doc truyen chi ton chien long ctcl truyen chu ebook prc download full

Chí Tôn Chiến Long

Đang cập nhật Convert 10 Chương 4922 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Kiếp trước chính là một trong Đại Thiên Thế Giới mười đại tông môn Thiên Lang tông chưởng giáo, Địa Tiên Cảnh sơ kỳ cường giả, bởi vì am hiểu luyện đan, luyện khí, cho nên có danh hiệu Đan Khí Cuồng Thánh.

Bởi vì tuyệt thế thiên phú khiến tông môn của hắn "Ma Thiên Tông" cấp tốc quật khởi, nhảy lên mà trở thành thập đại môn phái đứng đầu, bị các thế lực còn lại ghét hận.

Hắn tại ngũ đại hiểm địa chi nhất Thái Cổ di tích lúc mở ra, đạt được một cái nghe nói có thể từ đó thu hoạch được Thái Cổ thần long huyết mạch dị bảo "Đằng Long Huyết Phách" . Tin tức xui xẻo để lộ, dẫn đến cửu đại tông môn vây công, dẫn đến đệ tử trong tông chết hầu như không còn, bản thân hắn cũng bị vô số cao thủ vây công, bản thân bị trọng thương, bị ép tự bạo Kim Đan.

Trọng sinh tại thiếu niên Lâm Phong. Cuộc hành trình báo thù bắt đầu =))))

Hệ thống tu luyện: Hậu Thiên luyện thể cảnh lại phân bát trọng: Luyện Nhục, Mài Gân, Tráng Cốt, Luyện Phủ, Thông Mạch, Khai Khiếu, Hoán Huyết, Tiên Thiên Linh Thể.

Tiên Thiên cảnh chia làm tứ trọng: Hóa Nguyên Cảnh, Luyện Nguyên Cảnh, Nguyên Phủ Cảnh, Ngưng Hồn Cảnh.

Converter + Editer: Lãng Khách Tiêu Dao [ 1 -> 4]

5 chương truyện mới nhất