doc truyen chi lam vuong phi cua nguoi clvpcn truyen chu ebook prc download full

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi
Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Hoàn thành 124 Chương 8279 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Văn án Chương 2: ngủ, cũng có thể xuyên qua? Chương 3: này đến tột cùng là triều đại người nào? Chương 4: trời ạ! Thiệu dương quốc? Không nghe nói qua! Chương 5: Thành công mượn sức một người bên mình. Chương 6: thiệu dương Tam công tử Chương 7: đây chính là cha mình? Chương 8: Lên núi cầu phúc, ngẫu ngộ thầy tướng số đại sư Chương 9: xuyên qua, hoàn lại tình trái Chương 10: Tam công tử du ngoạn lam phủ Chương 11: gặp nhau Chương 12: gặp làm cho lạc thất vọng đau khổ động nữ tử Chương 13: nữ phẫn nam trang du ngoạn, kinh hỉ không ngừng Chương 14: Hoàng Thượng cũng đối tử điệp nhìn với cặp mắt khác xưa Chương 15: Thi kế, Tử Điệp lần đầu tiên tiến cung Chương 16: Cả đời nhất thế một đôi tay Chương 17: Tự tình đả thương người Chương 18: Tư định cả đời Chương 19: Ta gả cho Hoàng Thượng? Không có khả năng! Chương 20: sơ ngộ Lan Lăng Ngạo Thiên Chương 21: Vì Tử Điệp lo lắng không thôi Chương 22: Gả ngươi? Hoàng Thượng sẽ bỏ qua chúng ta sao Chương 23: Thái Hậu ngày sinh Chương 24: Vì Thái Hậu kính ca hiến vũ Chương 25: Ngày sinh thượng vì Thiệu Dương quốc giải vây Chương 26: Danh dương kinh thành Chương 27: Cùng Lan Lăng Ngạo Thiên cứu người Chương 28: Đến tột cùng là nữ tử như thế nào Chương 29: Phong Lạc Tuyết lại làm cho Tử Điệp vào cung Chương 30: Vì Hoàng Thượng bày mưu tính kế, Hoàng Thượng còn có thể buông tay sao? Chương 31: Làm nữ nhân Hoàng Thượng ! Không làm! Chương 32: Vì nữ tử, hai huynh đệ tình nghĩa vỡ tan Chương 33: Trên bàn cờ tranh đấu gay gắt Chương 34: Tình triều gợn sóng, chuyện tốt bị quấy rầy! Chương 35: Để Trẫm thành toàn cho các ngươi, Trẫm làm sao có thể cam tâm từ bỏ Chương 36: Kinh thành xuất hiện ôn dịch Chương 37: Nguy hiểm! Nên chúng ta cùng nhau gánh vác Chương 38: Nguy hiểm để cho một mình ta gánh vác Chương 39: Chuyện gì nguy hiểm cũng không thể đem chúng ta tách ra Chương 40: Ôm nhau hạnh phúc gần như vậy Chương 41: Lược thi tiểu kế, còn không có dược đưa tới Chương 42: Nơi này làm sao có thể có dịch tả Chương 43: tìm kiếm phương pháp giải cứu Chương 44: bệnh đến như núi đổ Chương 45: lúc ngủ say ai hôn trộm ta Chương 46: Nếu có thể chết ở trong lòng ngươi cũng biết chừng Chương 47: Lưu luyến không rời, hay là muốn tạm thời chia lìa Chương 48: Cái gì? Tử Điệp cứu trị ? Nàng chỉ có thể là của Trẫm Chương 49: Vì sao đường tình yêu chúng ta gian nan như vậy Chương 50: Ám thương