doc truyen chi huong nhu to chnt ebook prc download full

Chi Hương Như Tô

Hoàn thành 46 Chương 644 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: DUYÊN PHẬN TỰ CÓ LÚC Chương 2: HỌA TRỜI GIÁNG Chương 3: GIỌT MÁU THÀNH DUYÊN Chương 4: MỞ RỘNG TẦM MẮT Chương 5: HỦY NÚI LẤY KIẾM Chương 6: TIÊN TRÌ THANH TRẠCH Chương 7: THÁNH VẢY CỦA MINH NGƯ Chương 8: BÁCH THÁI NHÂN GIAN Chương 9: THÊM DẦU VÀO LỬA Chương 10: PHỦ ĐỆ THẮNG HOÀN Chương 11: HOÀNG TỬ THIÊN TỘC Chương 12: KHOANH TAY ĐỨNG NHÌN Chương 13: SỨC MẠNH CỦA ĐÓI KHÁT Chương 14: YÊN VŨ CHỐN NHÂN GIAN Chương 15: TÂM NGUYỆN CHƯA THÀNH Chương 16: LẤY LỬA TRONG BIỂN LỬA Chương 17: NGHI THỨC ĐÍNH ƯỚC Chương 18: LẤY LẦN CUỐI LÀM CHUẨN Chương 19: THIẾU NIÊN NHÀ BÊN Chương 20: YÊU QUÁI KINH KHỦNG Chương 21: DẤU CHỨNG GẶP LẠI Chương 22: THẾ LÀ LY BIỆT Chương 23: THÁNG NĂM VỘI VÀNG QUA Chương 24: TƯ KIM THẦN KHÍ Chương 25: TRÊN MỘ THỦY TIÊN Chương 26: NỢ KIẾP TRƯỚC Chương 27: NUỐI TIẾC HAY KHÔNG Chương 28: KẾT CHÂU GIẤU HỒN Chương 29: TƯƠNG PHÙNG KHÓ TẢ NỔI Chương 30: ĐỪNG GHI THÙ HẬN Chương 31: CẦU BÌNH AN TRONG CHỖ NGUY HIỂM Chương 32: GẶP MẶT NHƯNG KHÔNG NHẬN RA Chương 33: CHA MẸ MỚI VÀO NGHỀ Chương 34: NỖI KHỔ KHÔN KỂ Chương 35: TÂM SỰ NẶNG NỀ Chương 36: GHEN TỊ NGẦM SINH Chương 37: NGƯỜI CÒN NHỎ NHƯNG LÒNG LẠI LỚN Chương 38: TRUNG TÂM CỐC TÙ LONG Chương 39: AN TÂM MÀ ĐI Chương 40: CUỐI CÙNG LỘ RA SƠ HỞ Chương 41: BỘC LỘ BỘ MẶT HUNG ÁC Chương 42: CUỘC CHIẾN VÂY NÚI Chương 43: NÓI LỜI TRÁI LÒNG Chương 44: BỎ TIÊN NHẬP MA Chương 45: TRĂNG SAO LÀM CHỨNG Chương 46: THÁNG NĂM VÔ TẬN