doc truyen chi di huyen nghi chi tuong tu mon cdhncttm truyen chu ebook prc download full

Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn
Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Chí Dị Huyền Nghi Chi Tương Tư Môn

Hoàn thành 20 Chương 1447 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mùa đông hàng năm, Vi Trường Ca sẽ dành phân nửa thời gian ở đây thưởng tuyết.

Từ trên đài cao nhìn xuống phía dưới, ốc vũ lầu các san sát của

Thiên Hạ bảo đều thu vào đáy mắt, ban ngày phủ tuyết, từ xa nhìn lại,

Cũng chỉ thấy một mảng xanh ngọc mông lung, như là lớp lớp ngọc bích.

Trên mặt đất bày chậu than, một mẩu than đã cháy hết lộ ra điểm đỏ sẫm trong lớp tro tàn xám trắng.

Trong chén có mỹ tửu vàng nhạt.