truyen cau ket ck ebook prc download full

Cấu Kết

Hoàn thành 77 Chương 921 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Cố Hoài Tây Chương 2: Trần Nam Tầm Chương 3: LIÊM SỈ CŨNG BỊ CHÓ ĂN HẾT Chương 4: Trần Nam Thừa Chương 5: Người Đàn Ông Duy Nhất? Chương 6: Tối nay cô chết chắc Chương 7: Hai Nam Một Nữ Chương 8: Tự Chủ Chương 9: Giao Dịch Chương 10: Niệm tình cũ! Chương 11: Người mới yêu chưa đủ sâu sắc Chương 12: Quan hệ thân cận Chương 13: Quân nhân không nói chơi! Chương 14: Quan hệ đặc biệt bất bình đẳng. Chương 15: Muốn xem mặt thì cũng phải xem mặt con trai ông! Chương 16: Phản Ứng Theo Bản Năng Chương 17: Mất khống chế Chương 18: Nhiệt tình không "Nhỏ" Chương 19: Người vô sỉ Chương 20: Giao dịch thứ hai Chương 21: Vào cuộc! Chương 22: Chương 22 Chương 23: Hôn em Chương 24: Địa vị Chương 25: Phụ lòng Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50