doc truyen truyen chu ebook prc download full

Cầu Đạo Tại Vạn Giới

Đang cập nhật Convert 428 Chương 40129 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tốn thời gian tu hành vô số tuế nguyệt, thánh nhân phúc chưởng dưới thân tử đạo tiêu. Cơ duyên xảo hợp dưới, trở về tám ngàn năm trước, nguyện ta chu huyền cuộc đời này chứng đạo hỗn nguyên.......
Túm lại là đồng nhân và đồng nhân. Ta cũng bắt đầu ngán nhưng cố làm nốt.

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Tỉnh mộng 8,000 năm Chương 2: Chí Bảo Hỗn Độn Châu Chương 3: Cương Thi đạo sĩ Hồ Yêu Chương 4: Đặt chân nghĩa trang Chương 5: Trò khôi hài chương 6: Nhậm Đình Đình Chương 7: Uống nước ngoài trà Chương 8: Chuồn chuồn điểm thủy huyệt Chương 9: Nhậm Công uy dũng chương 10: Ma nữ suy đoán Chương 11: Ống mực đạn quan Chương 12: Đất giác lưu kim Chương 13: Chọn lại mộ huyệt Chương 14: Cương Thi ra quan Chương 15: Văn Tài bị thương Chương 16: Khai đàn làm phép Chương 17: Người giật dây Chương 18: Trận chiến cuối cùng Chương 19: Nhất Hưu hòa thượng Chương 20: Gia nhạc Chương 21: Tái kiến bốn mắt Chương 22: Thật hiếm có : yêu thích ngươi a Chương 23: Chuyện cũ Chương 24: Hào khí bốn mắt Chương 25: Tương ái tương sát bốn mắt cùng Nhất Hưu Chương 26: Huề nhau Chương 27: Thiên Hạc đạo trưởng Chương 28: Đồng giác kim quan Chương 29: Sét đánh kim quan Chương 30: Thi Yêu cùng Hắc Tụ Chương 31: Ngày xưa chi yêu Chương 32: Hủy Chương 33: Mao Sơn xin mời Thần Chương 34: Luận hậu trường tầm quan trọng Chương 35: Chuẩn bị Luyện Khí Chương 36: Thanh Huyền kiếm Chương 1: Huyết Lâm Lâm yêu Chương 2: Quỷ Vương Chương 3: Ngủ lại Quỷ Vương Tông Chương 4: Thanh Vân di sách Chương 5: Lập kế hoạch Chương 6: Đến Thanh Vân Chương 7: Kỳ Lân Chương 8: Giao chiến Chương 9: Kết thúc Chương 10: Đặt chân Đại Trúc Phong Chương 11: Lần đầu gặp gỡ Chương 12: Truyền pháp Chương 13: Vạn Bức Cổ Quật Chương 14: Hắc Thủy Huyền Xà