doc truyen cau bai cb truyen chu ebook prc download full

Cầu Bại
Cầu Bại

Cầu Bại

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 623 Chương 54130 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

“Kiếm gồm ba cảnh giới, kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.

Kiếm thể, lấy thân hợp kiếm, bản thân là kiếm.

Kiếm khí, lấy khí ngự kiếm, khí xông tinh không.

Kiếm ý, kiếm ý hợp nhất, thông hiểu chấp kiếm.

Tâm nguyện lớn nhất đời ta, một, đánh bại toàn bộ người trong thiên hạ bằng thanh kiếm trong tay, hai, dùng kiếm chứng đạo khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không…”

Kiếm tu Vân Hi vượt qua giới hạn thời không, du ngoạn đến nơi đây.

HỆ THỐNG TU LUYỆN

Võ giả » Tiên thiên » Tông sư » Bán thần » Truyền Kỳ » Thần Thoại » Thần Vương » Thần Hoàng » Thần Đế.

Ma thú » Lãnh chúa » Quân vương » Sử thi » Truyền Kỳ » Thần Thoại » Thần Vương » Thần Hoàng » Thần Đế.

Tự tự chương Chương 1: Đây không tính là chấm dứt Chương 2: Bốn trăm năm Chương 3: Nguyệt Thần giới Chương 4: Bất đồng linh hồn Chương 5: Ra viện Chương 6: Hiểu lầm Chương 7: Đãng thân Chương 8: Học viện Chương 9: Tinh thần cảm ứng Chương 10: Sơ lâm Nguyệt Thần giới Chương 11: Xé trời chín kích Chương 12: Nhất Tinh quyền hạn khảo hạch Chương 13: Đánh giá Chương 14: Thiên Hỏa Kiếm Thánh Chương 15: Phong ba khởi Chương 16: Oanh động Chương 17: Lục tiểu Hàm Chương 18: Sân luyện tập Chương 18: Chứng minh Chương 20: Tự nhiên đâm ngang Chương 21: Ly khai Chương 22: Bát Cực kiếm khí Chương 23: Nhìn qua Hi Kiếm Chương 24: Di tích cổ Chương 25: Dạ huyết rừng rậm Chương 26: Đánh lén (*súng ngắm) cùng phản đánh lén (*súng ngắm) Chương 27: Mộ địa Chương 28: Làm rối Chương 29: Tiên Thiên kiếm thuật Chương 30: Diệt đoàn Chương 31: Thú triều Chương 32: Chính thức chúa tể Chương 33: Huyết rít gào Ưng Vương Chương 34: Không trung cứ điểm Chương 35: Ma tinh Chương 36: Độc chiếm Chương 37: Thất giai Chương 38: Trở về thành Chương 39: Xung đột Chương 40: Chấn nhiếp Chương 41: Tin vui Chương 42: Vinh quang huy chương Chương 43: Cho làm con thừa tự Chương 44: Có ý định mưu sát Chương 45: Nháo đại Chương 46: Đại khai sát giới Chương 47: Xao động Chương 48: Chấp pháp (ván) cục Chương 49: Lỗ Nghiêm