doc truyen canh sat trao tieu thau csttt truyen chu ebook prc download full

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu
Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu

Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu

Hoàn thành 10 Chương 2067 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ông nội cùng tỷ tỷ của Cố Tiểu Lộ là tiểu thâu (ăn trộm), Cố Tiểu Lộ đương nhiên cũng là một tiểu thâu vĩ đại, tổ nghiệp gia truyền mà!

Bởi vì một chút sơ suất mà Cố Tiểu Lộ bị “tóm” vào cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, thế nhưng lại bị tên cảnh sát biến thái đặt ở trên bàn trong phòng tra hỏi quấy nhiễu tình dục!?

Vốn cũng không muốn cùng tên kia có bất kì dính líu dây dưa gì nữa, nhưng Cố Tiểu Lộ lại không thể không để ý đến chuyện nhận được tin bạn học ngã lầu chết, kết quả của việc tự tiện hành động chính là bị cuốn vào trong một trận phong ba dữ dội hơn.

Trước giờ chỉ có chuyện cảnh sát bắt tiểu thâu, mà hiện tại rút cuộc tiểu thâu hắn lại bị bắt cùng cảnh sát hợp tác, cho dù là không sợ chuyện bị “tóm” thì cũng phải đề phòng vụ “thất thân”...