doc truyen canh hi vuong phi chvp truyen chu ebook prc download full

Cảnh Hi Vương Phi

Hoàn thành 51 Chương 2966 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: giới thiệu Chương 2: xuyên qua ?? Chương 3: Người thân Chương 4: Hỏi thăm Chương 5: Đại gả ? Vương Phi ? Chương 6: Đoán Chương 7: Gặp gỡ Tư Đồ tử tiêu Chương 8: Trên đường Chương 9: Thiên Nhiên cư Chương 10: Gặp chuyện bất bình Chương 11: Gặp chuyện bất bình (Tiếp) Chương 12: Mứt quả Chương 13: Lại xuất thủ Chương 14: Quyết định thẳng thắn Chương 15: Thẳng thắn hết thẩy Chương 16: Nhận Chương 17: Xin giúp đỡ Chương 18: Dong dài nhị ca Chương 19: Nghiên Vũ Cung Chương 20: Nghiên Vũ Cung (2) Chương 21: Nghiên Vũ Cung (3) Chương 22: Ám tuyệt môn khiêu khích Chương 23: Ám tuyệt môn khiêu khích (2) Chương 24: Thanh Ngưng Lộ Chương 25: Thắng Chương 26: Xuất giá chi hóa trang Chương 27: Xuất giá chi mẹ đẻ Chương 28: Xuất giá chi mẹ đẻ Chương 29: Đại hôn Chương 30: Brokeback Vương gia Chương 31: tuyệt sắc mĩ vương gia Chương 32: Tiến cung Chương 33: cấp Thái Hậu phu mặt màng Chương 34: trộm hồi phủ Thừa Tướng Chương 35: Chương 35 Chương 36: Vương gia hồi phủ Chương 37: Trung thu yến Chương 38: Đoạn bối vương gia không là đoạn bối vương gia Chương 39: Hồi tưởng Chương 40: Vương gia trọng thương Chương 41: Vương gia gặp chuyện Chương 42: Hoàng thượng viếng thăm Chương 43: Vương phi vs công chúa – luận võ Chương 44: Vương phi vs công chúa – tranh lão công Chương 45: đánh giả Chương 46: Cái lẩu Chương 47: Băng hàn Chương 48: Thị ngủ Chương 49: vương phủ bị đột nhập Chương 50: Cung biến