doc truyen canh hi vuong phi chvp ebook prc download full

Cảnh Hi Vương Phi

Hoàn thành 51 Chương 782 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: giới thiệu Chương 2: xuyên qua ?? Chương 3: Người thân Chương 4: Hỏi thăm Chương 5: Đại gả ? Vương Phi ? Chương 6: Đoán Chương 7: Gặp gỡ Tư Đồ tử tiêu Chương 8: Trên đường Chương 9: Thiên Nhiên cư Chương 10: Gặp chuyện bất bình Chương 11: Gặp chuyện bất bình (Tiếp) Chương 12: Mứt quả Chương 13: Lại xuất thủ Chương 14: Quyết định thẳng thắn Chương 15: Thẳng thắn hết thẩy Chương 16: Nhận Chương 17: Xin giúp đỡ Chương 18: Dong dài nhị ca Chương 19: Nghiên Vũ Cung Chương 20: Nghiên Vũ Cung (2) Chương 21: Nghiên Vũ Cung (3) Chương 22: Ám tuyệt môn khiêu khích Chương 23: Ám tuyệt môn khiêu khích (2) Chương 24: Thanh Ngưng Lộ Chương 25: Thắng Chương 26: Xuất giá chi hóa trang Chương 27: Xuất giá chi mẹ đẻ Chương 28: Xuất giá chi mẹ đẻ Chương 29: Đại hôn Chương 30: Brokeback Vương gia Chương 31: tuyệt sắc mĩ vương gia Chương 32: Tiến cung Chương 33: cấp Thái Hậu phu mặt màng Chương 34: trộm hồi phủ Thừa Tướng Chương 35: Chương 35 Chương 36: Vương gia hồi phủ Chương 37: Trung thu yến Chương 38: Đoạn bối vương gia không là đoạn bối vương gia Chương 39: Hồi tưởng Chương 40: Vương gia trọng thương Chương 41: Vương gia gặp chuyện Chương 42: Hoàng thượng viếng thăm Chương 43: Vương phi vs công chúa – luận võ Chương 44: Vương phi vs công chúa – tranh lão công Chương 45: đánh giả Chương 46: Cái lẩu Chương 47: Băng hàn Chương 48: Thị ngủ Chương 49: vương phủ bị đột nhập Chương 50: Cung biến