doc truyen cam tu ky bao ii the than ctkbitt truyen chu ebook prc download full

Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân
Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân

Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân

Hoàn thành 48 Chương 2333 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Dẫn: Bóng đêm màu máu Chương 2: Bí mật trên căn gác Chương 3: Nguy hiểm trong phòng gác mái Chương 4: “Giao dịch” với lão phu nhân Chương 5: “Bí mật” cốt tử của nhà họ Hà Chương 6: Bình Uyển Bắc thôn và sự tái xuất của Hoan Dạ Chương 7: Hang dơi ở Bình Uyển bắc thôn Chương 8: Đêm mưa khủng khiếp Chương 9: Cái chết của Vương Linh, Thục Hoa Chương 10: Tình cảnh lạ lùng của Tiêu Khâm Chương 11: Lê Hữu Đức Chương 12: Cái chết của Tiêu Khâm, Vũ Trúc Chương 13: Tai nạn giao thông Chương 14: Cuốn “Thư tuyệt mệnh” trong nhà xác Chương 15: Giải mộng Chương 16: Tranh hoạt họa trên Bóng ma Linh Dạ Chương 17: Hai mẹ con kỳ quái Chương 18: Án mạng ở nhà ga Chương 19: Bức ảnh cũ của Hà Thanh Lâm Chương 20: Lý Ảnh Chương 21: Đường Triêu Chương 22: Cách xa Chương 23: Cuốn nhật ký của Hà Thanh Lâm Chương 24: Mối tình tay ba Chương 25: Tiếng bước chân giữa đêm khuya Chương 26: Lời cảnh cáo của Đường Triêu Chương 27: Rời khỏi nhà họ Hà Chương 28: Hà Tố Lan Chương 29: Camera giám sát Chương 30: Tang gia Chương 31: Đêm phơi xương trắng Chương 32: Tình ý rối bời Chương 33: Nhật ký của Tống Tử Minh (1) Chương 34: Nhật ký của Tống Tử Minh (2) Chương 35: Nghi ngờ Chương 36: Nhân thân bí ẩn Chương 37: Quý Giác Chương 38: Âm mưu nhỏ Chương 39: Giấc mộng kinh hồn Chương 40: Quay lại Bình Uyển bắc thôn Chương 41: Tuệ Châu Chương 42: Chết đi sống lại Chương 43: Cái chết của Lê Hữu Đức Chương 44: Sự thật Chương 45: Hôn lễ màu máu Chương 46: Chiếc hoa tai ngọc trai Chương 47: Thân phận thực sự của Quý Giác Chương 48: Tống Ngọc Ngọc