doc truyen cam de cd truyen chu ebook prc download full

Cầm Đế

Hoàn thành 1011 Chương 271791 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Cầm Đế của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online. khai sang âm nhạc ma pháp đích tiên hà, điên phúc dĩ vãng đích thiết định, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, thải hồng đẳng cấp tương thành vi sở hữu vũ kĩ hòa ma pháp hành lượng đích tiêu chuẩn. long, bất tái thị vô địch đích sinh vật, giá tương thị nhất bổn cao long tiểu thuyết.thần âm sư, tinh thần hệ ma pháp sư đích phân chi, long khi nỗ tư đại lục thượng tối cao quý dã thị tối kê lặc đích chức nghiệp. đãn thị, tha chân đích thị na yêu nhất vô thị xử yêu?khoáng cổ tuyệt kim đích xích tử cầm tâm, nhất đại cầm ma pháp sư, tại bích không hải chi trung tiễu nhiên đản sinh. giá tương thị nhất cá đan thuần đích thiểu niên, trục tiệm thành vi cầm trung đế vương đích cố sự. đãn thị, tha chân đích chích thị cầm trung đế vương yêu?

Chương 1: Thiên sanh bát chỉ Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích - Phần một) Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích( phần hai) Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích( phần ba) Chương 2: Cầm Trúc Hợp Bích( phần bốn) Chương 3: Âm nhận ( phần 1 ) Chương 3: Âm nhận ( phần 2 ) Chương 3: Âm nhận ( phần 3) Chương 3: Âm nhận ( phần 4 ) Chương 4: Tử đích lực lượng ( phần 1 ) Chương 4: Tử đích lực lượng ( phần 2 ) Chương 4: Tử đích lực lượng ( phần 3 ) Chương 4: Tử đích lực lượng ( phần 4 ) Chương 5: Thiện lương đích đại giới ( phần 1 ) Chương 5: Thiện lương đích đại giới ( phần 2 ) Chương 5: Thiện lương đích đại giới ( phần 3 ) Chương 5: Thiện lương đích đại giới ( phần 4 ) Chương 6: Long kỵ binh ( phần 1 ) Chương 6: Long kỵ binh ( phần 2 ) Chương 6: Long kỵ binh ( phần 3 ) Chương 6: Long kỵ binh ( phần 4 ) Chương 7: Mễ lan ma vũ học viện ( phần 1 ) Chương 7: Mễ lan ma vũ học viện ( phần 2 ) Chương 7: Mễ lan ma vũ học viện ( phần 3 ) Chương 7: Mễ lan ma vũ học viện ( phần 4 ) Chương 8: Báo danh phong ba ( phần 1 ) Chương 8: Báo danh phong ba ( phần 2 ) Chương 8: Báo danh phong ba ( phần 3 ) Chương 8: Báo danh phong ba ( phần 4 ) Chương 9: Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 1 ) Chương 9: Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 2 ) Chương 9: Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 3 ) Chương 9: Bảo tàng của thần âm hệ ( Phần 4 ) Chương 10: Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 1 ) Chương 10: Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 2 ) Chương 10: Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 3 ) Chương 10: Tân sanh đại tái chi sơ chiến ( Phần 4 ) Chương 11: Đồng đẳng bổn mạng khế ước Chương 11: Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( Phần 2 ) Chương 11: Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( Phần 3 ) Chương 11: Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( phần 4 ) Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P1) Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P2) Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P3) Chương 12: U Minh Tuyết Phách (P4) Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P1) Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P2) Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P3) Chương 13: Bỉ Mông Cự Thú (P4) Chương 14: Ước định chi chiến ( phần 1 )