doc truyen ca muc ham mat cmhm truyen chu ebook prc download full

Cá Mực Hầm Mật

Hoàn thành 50 Chương 3721 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Tuyển thủ nhà nghề? Chương 4: Chương 4 Chương 5: Câu Lạc Bộ chuyên nghiệp? Chương 6: Chương 6 Chương 7: Gun thần? Chương 8: Thần Gun Q_Q Chương 9: Đại Ma Đầu? Chương 10: Chương 10 Chương 11: người sáng lập? Chương 12: Người sáng lập Chương 13: Tình địch? Chương 14: Tình địch Chương 15: Cao thủ trong cuộc? Chương 16: Cao thủ trong cuộc Chương 17: Xem mắt? Chương 18: Xem mắt ! Chương 19: Đếm ngược thời gian đến khi chia tay? Chương 20: Chia tay không đúng lúc ! Chương 21: Đôi tất có tai? Chương 22: Đôi tất có tai (._.)! Chương 23: Chuyên gia tin học? Chương 24: Chuyên gia tin học ! Chương 25: Tặng quà? Chương 26: Tặng quà (?.?)! Chương 27: Bắt đầu lại từ đầu? Chương 28: Bắt đầu lại từ đầu Chương 29: Hàn Thương Ngôn? Chương 30: Hàn Thương Ngôn Chương 31: Ca cơ? Chương 32: Ca cơ Chương 33: Theo đội? Chương 34: theo đội Chương 35: Nhớ nhung? Chương 36: nhớ nhung Chương 37: Mật Thất Phong Bạo? Chương 38: MẬT THẤT GIÓ LỐC Chương 39: CẤP BỔN TỌA? Chương 40: CẤP BỔN TỌA Chương 41: EM THÍCH ANH? Chương 42: EM THÍCH ANH Ε Chương 43: ĐẠI LỪA DỐI? Chương 44: ĐẠI LỪA DỐI Chương 45: SƯ THÚC? Chương 46: SƯ THÚC Chương 47: HUYỀN THOẠI NGÀY XƯA?! Chương 48: HUYỀN THOẠI NGÀY XƯA??! Chương 49: VĨ THANH: CẢ ĐỜI DÀI NHƯ VẬY Chương 50: Phiên ngoại