doc truyen ca ca hon huyet cua ta cchhct truyen chu ebook prc download full

Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta

Hoàn thành 22 Chương 2017 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trời ạ, ta Tiêu Luân lớn đến ngần này mới biết

Ta còn có một lão cha là tổng giám nông trường ban Tếch-xát nước Mĩ?

Lão mẹ cũng không phải là lão mẹ thật,

Lão mẹ thật của ta mười mất năm trước đã quy tiên?!

Ta còn có một ca ca hơn hai tuổi? Nhưng mà...

Hắn dường như đối ta có ý tứ!~~~~~

Đây là thế đạo* gì a!