doc truyen buoi di cau cuoi cung bdccc truyen chu ebook prc download full

Buổi đi câu cuối cùng

Hoàn thành 0 Chương 910 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là truyện đầu tiên mà ta, Vivian Nhinhi dịch từ tiếng Nhật.

Mục đích chỉ để up trình tiếng mà thôi. :D

Bạn nào có học tiếng Nhật hay tập dịch thì có thể tham khảo, hoặc liên hệ với mình cùng dịch. :x