truyen boss yeu nghiet cho map mo byn cmm byncmm ebook prc download full

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ

Hoàn thành 201 Chương 1268 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chị em bức bách Chương 2: Biến đổi huyền ảo thành nữ nhân yêu mị Chương 3: Biến đổi huyền ảo thành nữ nhân yêu mị 2 Chương 4: Xem ra, ngươi thật đói khát Chương 5: Xem ra, ngươi quá đói khát 2 Chương 6: Chạy trối chết Chương 7: Lầm đối tượng Chương 8: Lầm đối tượng 2 Chương 9: Không cúi đầu với cấp trên Chương 10: Không cúi đầu với cấp trên 2 Chương 11: Chờ xem kịch vui Chương 12: Ta muốn từ chức Chương 13: Ta muốn từ chức 2 Chương 14: Kích thích Chương 15: Kích thích 2 Chương 16: Buổi tối vui vẻ Chương 17: Buổi tối vui vẻ 2 Chương 18: Hình tượng thay đổi lớn Chương 19: Làm sao phân biệt đàn ông Chương 20: Làm sao phân biệt đàn ông 2 Chương 21: Bắt gặp người khác Chương 22: Bắt gặp người khác 2 Chương 23: Thì ra không phải chỉ một mình hắn Chương 24: Bị thương Chương 25: Tôi muốn yêu đương Chương 26: Anh ta là người hợp với mình nhất Chương 27: Hoa hồng ngoài ý muốn Chương 28: Công vụ tốt Chương 29: Công vụ tốt 2 Chương 30: Không cần khẩn trương như vậy Chương 31: Giả tượng Chương 32: Giả tượng 2 Chương 33: Hỉ nộ vô thường Chương 34: Điện thoại đáng chết Chương 35: Nối gót tới Chương 36: Nối gót tới 2 Chương 37: Cách bọn họ xa một chút Chương 38: Vô tình gặp gỡ Chương 39: Vô tình gặp gỡ 2 Chương 40: Gặp phải người hèn hạ Chương 41: Gặp phải người hèn hạ 2 Chương 42: Gặp phải người hèn hạ 3 Chương 43: Cảnh cáo Chương 44: Cảnh cáo 2 Chương 45: Có một chút cách ngại Chương 46: Có một chút cách ngại 2 Chương 47: Có một chút cách ngại 3 Chương 48: Theo tôi Chương 49: Trạng thái không tốt Chương 50: Đàn ông không chỉ đê tiện một chút