doc truyen bo bo sinh lien bbsl ebook prc download full

Bộ Bộ Sinh Liên

Hoàn thành 686 Chương 24114 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thi
Sa bà thế giới
Bộ bộ sinh liên

Tạm dịch:

Giang sơn như vẽ
Mỹ nhân như thơ
Thế giới hỗn loạn
Từng bước nở hoa.

Dịch thơ:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thơ
Cõi đời ô trọc
Gót hồng nở hoa

Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 1: Chỉ do ngoài ý muốn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 2: Chết đi sống lại Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 3: Đổng gia nương tử Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 4: Thú Săn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 5: Trợn mắt tất báo Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 6: Đinh đại tiểu thư Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 7: Tương thân Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 8: Thảo cá dược phương Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 9: Nhất thiếp dược Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 10: Xuân thiên tòng kim dạ khai thủy Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 11: Kinh biến Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 12: Chủ động xin đi vận lương Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 13: Thâm Thủy trấn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 14: Một người cũng không cho đi Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 15: Ta muốn gặp hắn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 16: Lâm thành úy ký Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 17: Trừu ty bác kiển Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 18: Bích Túc chơi xấu Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 19: Va chạm Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 20: Đạo lí tiểu nhân Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 21: Hậu trạch nhữ ngữ Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 22: Kinh tâm Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 23: Tuyệt cảnh Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 24: Sinh cơ Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 25: Hiểu được sẽ đứng lên Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 26: Trăng sáng Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 27: Phổ Tề thiền tự Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 28: Bảo sát hiết dưỡng Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 29: Kiêm nhạ đích họa Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 30: Khởi binh vấn tội Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 31: Biến mất Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 32: Hoạt bảo tướng quân Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 33: Gặp chuyện bất bình rống một tiếng Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 34: Hài tử thoại Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 35: Gặp quan Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 36: Buồn vui lẫn lộn Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 37: Oan gia ngõ hẹp Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 38: Xảo lưỡi như hoàng Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 39: Uyển Cự Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 40: Nhân tình ấm lạnh Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 41: Bỏ được Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 42: Ngay gian đều dùng Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 43: Mưu kế Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 44: Dự tiệc Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 45: Đại tiểu thư dũng mãnh Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 46: Cô gái thích cười Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 47: Trình gia tư nhân ấu nhi viện Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 48: Giương thương múa kiếm Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 49: Lục danh sĩ đầu đào tu báo lý Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 50: Tiểu quản sự ấu độc đỉnh lão nho