doc truyen bo bo sinh lien bbsl truyen chu ebook prc download full

Bộ Bộ Sinh Liên

Hoàn thành 686 Chương 53920 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thi
Sa bà thế giới
Bộ bộ sinh liên

Tạm dịch:

Giang sơn như vẽ
Mỹ nhân như thơ
Thế giới hỗn loạn
Từng bước nở hoa.

Dịch thơ:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thơ
Cõi đời ô trọc
Gót hồng nở hoa

Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 1: Chỉ do ngoài ý muốn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 2: Chết đi sống lại Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 3: Đổng gia nương tử Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 4: Thú Săn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 5: Trợn mắt tất báo Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 6: Đinh đại tiểu thư Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 7: Tương thân Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 8: Thảo cá dược phương Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 9: Nhất thiếp dược Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 10: Xuân thiên tòng kim dạ khai thủy Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 11: Kinh biến Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 12: Chủ động xin đi vận lương Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 13: Thâm Thủy trấn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 14: Một người cũng không cho đi Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 15: Ta muốn gặp hắn Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 16: Lâm thành úy ký Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 17: Trừu ty bác kiển Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 18: Bích Túc chơi xấu Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 19: Va chạm Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 20: Đạo lí tiểu nhân Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 21: Hậu trạch nhữ ngữ Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 22: Kinh tâm Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 23: Tuyệt cảnh Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 24: Sinh cơ Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 25: Hiểu được sẽ đứng lên Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 26: Trăng sáng Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 27: Phổ Tề thiền tự Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 28: Bảo sát hiết dưỡng Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 29: Kiêm nhạ đích họa Quyển 1: Phách Châu Đinh Gia - Chương 30: Khởi binh vấn tội Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 31: Biến mất Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 32: Hoạt bảo tướng quân Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 33: Gặp chuyện bất bình rống một tiếng Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 34: Hài tử thoại Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 35: Gặp quan Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 36: Buồn vui lẫn lộn Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 37: Oan gia ngõ hẹp Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 38: Xảo lưỡi như hoàng Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 39: Uyển Cự Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 40: Nhân tình ấm lạnh Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 41: Bỏ được Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 42: Ngay gian đều dùng Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 43: Mưu kế Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 44: Dự tiệc Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 45: Đại tiểu thư dũng mãnh Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 46: Cô gái thích cười Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 47: Trình gia tư nhân ấu nhi viện Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 48: Giương thương múa kiếm Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 49: Lục danh sĩ đầu đào tu báo lý Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn - Chương 50: Tiểu quản sự ấu độc đỉnh lão nho