doc truyen binh tung hiep anh luc bthal truyen chu ebook prc download full

Bình Tung Hiệp Ảnh Lục

Hoàn thành 31 Chương 2355 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chăn dê nơi đất Hồ anh hùng huyết tận - Vung roi về cố quốc hiệp sĩ đau lòng Chương 2: Họa phúc chẳng hay một mình vào hang cọp - Bạn thù không rõ bảo kiếm đấu kim đao Chương 3: Lạ đường gặp cường đạo lén dùng diệu thủ - Kẻ kỳ lạ âm thầm hý lộng giai nhân Chương 4: Chỉ vì vô tâm lên lôi đài lại thắng - Giả vờ truy đuổi nửa đêm chốn giai nhân Chương 5: Rong chơi trong cõi người nửa cuồng nửa hiệp - Danh sĩ chợt đau lòng lúc khóc lúc ca Chương 6: Liên kiếm trừ hung kỳ chiêu khải nghi đậu - Trừu ti bác kiển mật thất lộ đoan nghê Chương 7: Nhất phiến huyết thư tâm cừu thùy khả giải - Thập phân tâm sự vô ngữ độc tư lượng Chương 8: Ái hận nam minh kinh truyện lục lâm tiến - Ân cừu mạc biện sầu triển tử la y Chương 9: Cổn cổn đại giang lưu anh hùng huyết sái - Du du trường dạ mộng nhân nữ tình si Chương 10: Nhất cục kỳ tàn anh hùng kinh phách khí - Thâm tiêu mộng đoạn ngọc nữ động phương tâm Chương 11: Bán dạ tập Phiên vương kỳ tình điệp kiến - Trung đồ lai quái khách dị sự nan sai Chương 12: Hạp cốc kiếp tù xa biến sanh bất trắc - Hoang giao trì tuấn mã họa nhị vô hình Chương 13: Đái nguyệt phi tinh khổ tâm cứu lương hữu - Di hoa tiếp mộc trân trọng thác san hô Chương 14: La Hán miên quyền tướng quân tao hiểm trứ - Kim Cương Đại Lực quái khách sính kỳ năng Chương 15: Gian hoạn lộng quyền trầm oan thùy dữ tuyết - Lôi đài tranh thắng hiệp sĩ ám phi châm Chương 16: Bao phen dâu bể danh viên thành đổ trường - Vung tay cá cược hiệp sĩ thắng hung đồ Chương 17: Băng tuyết tiên tư trường ca tiêu hiệp khí - Phong lôi thủ bút nhất họa quyện giang sơn Chương 18: Trong thạch trận hào tình xóa hờn căm - Đêm trăng bờ hồ từ ý dò lòng nhau Chương 19: Dương liễu xanh xanh nỗi sầu trôi theo nước -Khói tỏa mịt mùng mạo hiểm về kinh sư Chương 20: Hổ trướng man hoa tật tình đế uyên phổ - Thanh thu lệ ảnh diệu ngữ đính tâm minh Chương 21: Đại lực trừ kẻ ác tướng quân tỏ lòng trung - Một lòng vì nước hiệp sĩ tới biên quan Chương 22: Đứng trước quần hùng hiệp nữ lộ chân tướng - Phu tế chẳng thành đành kết nghĩa kim lan Chương 23: Chuyện mười năm trước làm hiệp nữ đau lòng - Hai phen kịch đấu đất bằng nổi sóng gió Chương 24: Trong rừng tử trúc cao nhân thử song kiếm - Nơi phủ Thái sư hiệp sĩ vờ say rượu Chương 25: Tháp đá giấu rồng vượt ải cướp vua Minh - Lòng son báo quốc rút kiếm hộ thù nhân Chương 26: Chuyện xưa còn vấn vương đau lòng nhi nữ - Trước cửa dứt tình khiến công tử bi thương Chương 27: Ân oán khó quên hào tình thành mây khói - Tình si khó dứt động ma kết tri giao Chương 28: Ngàn dặm xa xôi tìm mẹ ở quê người - Ba mươi năm sau dật sĩ gặp ma đầu Chương 29: Nhìn cảnh nhớ người quê xa gặp tuấn mã - Thần cơ diệu toán dụ địch vào vũng lầy Chương 30: Chống lại kim bài liều mình cứu bạn tốt - Lấy thân chèn pháo liều mình hộ Trương lang Chương 31: Hai mươi năm trôi qua như giấc chiêm bao - Nhu tình tựa nước nhất tiếu giải ân thù