truyen binh tung hiep anh luc bthal ebook prc download full

Bình Tung Hiệp Ảnh Lục

Hoàn thành 31 Chương 581 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chăn dê nơi đất Hồ anh hùng huyết tận - Vung roi về cố quốc hiệp sĩ đau lòng Chương 2: Họa phúc chẳng hay một mình vào hang cọp - Bạn thù không rõ bảo kiếm đấu kim đao Chương 3: Lạ đường gặp cường đạo lén dùng diệu thủ - Kẻ kỳ lạ âm thầm hý lộng giai nhân Chương 4: Chỉ vì vô tâm lên lôi đài lại thắng - Giả vờ truy đuổi nửa đêm chốn giai nhân Chương 5: Rong chơi trong cõi người nửa cuồng nửa hiệp - Danh sĩ chợt đau lòng lúc khóc lúc ca Chương 6: Liên kiếm trừ hung kỳ chiêu khải nghi đậu - Trừu ti bác kiển mật thất lộ đoan nghê Chương 7: Nhất phiến huyết thư tâm cừu thùy khả giải - Thập phân tâm sự vô ngữ độc tư lượng Chương 8: Ái hận nam minh kinh truyện lục lâm tiến - Ân cừu mạc biện sầu triển tử la y Chương 9: Cổn cổn đại giang lưu anh hùng huyết sái - Du du trường dạ mộng nhân nữ tình si Chương 10: Nhất cục kỳ tàn anh hùng kinh phách khí - Thâm tiêu mộng đoạn ngọc nữ động phương tâm Chương 11: Bán dạ tập Phiên vương kỳ tình điệp kiến - Trung đồ lai quái khách dị sự nan sai Chương 12: Hạp cốc kiếp tù xa biến sanh bất trắc - Hoang giao trì tuấn mã họa nhị vô hình Chương 13: Đái nguyệt phi tinh khổ tâm cứu lương hữu - Di hoa tiếp mộc trân trọng thác san hô Chương 14: La Hán miên quyền tướng quân tao hiểm trứ - Kim Cương Đại Lực quái khách sính kỳ năng Chương 15: Gian hoạn lộng quyền trầm oan thùy dữ tuyết - Lôi đài tranh thắng hiệp sĩ ám phi châm Chương 16: Bao phen dâu bể danh viên thành đổ trường - Vung tay cá cược hiệp sĩ thắng hung đồ Chương 17: Băng tuyết tiên tư trường ca tiêu hiệp khí - Phong lôi thủ bút nhất họa quyện giang sơn Chương 18: Trong thạch trận hào tình xóa hờn căm - Đêm trăng bờ hồ từ ý dò lòng nhau Chương 19: Dương liễu xanh xanh nỗi sầu trôi theo nước -Khói tỏa mịt mùng mạo hiểm về kinh sư Chương 20: Hổ trướng man hoa tật tình đế uyên phổ - Thanh thu lệ ảnh diệu ngữ đính tâm minh Chương 21: Đại lực trừ kẻ ác tướng quân tỏ lòng trung - Một lòng vì nước hiệp sĩ tới biên quan Chương 22: Đứng trước quần hùng hiệp nữ lộ chân tướng - Phu tế chẳng thành đành kết nghĩa kim lan Chương 23: Chuyện mười năm trước làm hiệp nữ đau lòng - Hai phen kịch đấu đất bằng nổi sóng gió Chương 24: Trong rừng tử trúc cao nhân thử song kiếm - Nơi phủ Thái sư hiệp sĩ vờ say rượu Chương 25: Tháp đá giấu rồng vượt ải cướp vua Minh - Lòng son báo quốc rút kiếm hộ thù nhân Chương 26: Chuyện xưa còn vấn vương đau lòng nhi nữ - Trước cửa dứt tình khiến công tử bi thương Chương 27: Ân oán khó quên hào tình thành mây khói - Tình si khó dứt động ma kết tri giao Chương 28: Ngàn dặm xa xôi tìm mẹ ở quê người - Ba mươi năm sau dật sĩ gặp ma đầu Chương 29: Nhìn cảnh nhớ người quê xa gặp tuấn mã - Thần cơ diệu toán dụ địch vào vũng lầy Chương 30: Chống lại kim bài liều mình cứu bạn tốt - Lấy thân chèn pháo liều mình hộ Trương lang Chương 31: Hai mươi năm trôi qua như giấc chiêm bao - Nhu tình tựa nước nhất tiếu giải ân thù