doc truyen bien thanh lang tu - co long btlt cl btltcl truyen chu ebook prc download full

Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long

Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long

Hoàn thành 50 Chương 4481 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tuyết Hồng Trong Tráp Chương 2: Con Người Không Mang Đao Chương 3: Vạn Mã Đường Chương 4: Chẳng Chừa Một Món Chương 5: Phách Tán Hồn Phi Chương 6: Sau Cơn Mưa To Chương 7: Sau Trước Hoàng Hôn Chương 8: Hận Cừu Dục Vọng Chương 9: Người Khách Kỳ Quái Chương 10: Mỹ Nhân Thần Bí Chương 11: Bữa Ăn Sáng Cuối Cùng Chương 12: Tâm Tình Ngưng Trọng Chương 13: Những Kẻ Ra Đi Chương 14: Nợ Mười Năm Trước Chương 15: Lòng Ác Tay Độc Chương 16: Giết Người Hủy Xác Chương 17: Tử Vong Chóa Mắt Chương 18: Sát Thủ Kiếm Chương 19: Đinh Gia Thất Tiên Nữ Chương 20: Kiếm Như Độc Xà Chương 21: Tiêu Biệt Ly Ly Biệt Chương 22: Giết Người Không Chết Chương 23: Bạt Đao Lần Nữa Chương 24: Giết Không Hết Chương 25: Cam Tâm Bị Giết Chương 26: Hộ Hoa Kiếm Khách Chương 27: Bạch Vân Trang Chương 28: Người Đẹp Khó Quên Chương 29: Đao Nhanh Sanh Thù Chương 30: Phó Hồng Tuyết Bạt Đao Chương 31: Huyết Quỷ (1) Chương 32: Huyết Quỷ (2) Chương 33: Diệt Khẩu Chương 34: Con Người Lạ Chương 35: Chiếc Côn Của Người Lạ Chương 37: Cái Khổ Chọn Lựa Chương 38: Am Cũ Mai Hoa Chương 39: Máu Đến Thị Thành Chương 40: Cái Chết Của Thúy Bình Chương 41: Tay Không Chống Kiếm Độc Chương 42: Kiếm Nhanh Tay Đứt Chương 43: Độc Thủ Chương 44: Đường Cùng Chương 45: Cừu Hận Chương 46: Máu Nhuộm Rừng Hoang Chương 47: Một Nhân Vật Mới Chương 48: Người Áo Đen Bí Mật Chương 49: Cốt Nhục Suýt Tương Tàn Chương 50: Giá Trị Thanh Đao Chương 51: Nhân Ái Hơn Hận Cừu