doc truyen bien thanh dao thanh btdt ebook prc download full

Biên Thành Đao Thanh

Hoàn thành 36 Chương 1134 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Truyền thuyết cổ xưa Chương 2: Thời gian đảo ngược Chương 3: Diệp Khai có muội muội Chương 4: Tiếng ca bóng quỷ Chương 5: Đại tiểu thư là nàng? Chương 6: Gặp lại Thúy Bình Chương 7: Người nhỏ be bé Chương 8: Chàng muốn phục rượu nàng Chương 9: Tình già Chương 10: Nguy cơ của Phó Hồng Tuyết Chương 11: Nụ cười của Kim Ngư Chương 12: Người si đao Chương 13: Thiếu phụ dưới Phong Linh Chương 14: Vương lão tiên sinh trong thủy tinh ốc Chương 15: Giết và bị giết Chương 16: Ý đồ của Vương lão tiên sinh Chương 17: Báo phục bắt đầu Chương 18: Ta tên Phong Linh Chương 19: Người chết có giá trị Chương 20: Thế giới thủy tinh Chương 21: Tiếp xúc đầu tiên Chương 22: Lão thái bà bán trứng gà Chương 23: Khỉ biết khảy đàn Chương 24: Trận chiến không hối hận Chương 25: Dục vọng cổ xưa nhất Chương 26: Lại gặp Hấp Huyết Quỷ Chương 27: Mười chín năm của Kinh Vô Mệnh Chương 28: Đã có hài tử của ngươi Chương 29: Ngươi sẽ đi một chuyến viễn hành Chương 30: Nhà của Phó Hồng Tuyết Chương 31: Quyết đấu trong Lục Giác đình Chương 32: Kim Ngư trong tiểu lâu Chương 33: Truyền thuyết của Thánh Mẫu Phong Chương 34: Mã Phương Linh có phải là con gái của ngươi? Chương 35: Tình Phong Linh Chương 36: Kết thúc