doc truyen bien thanh dao thanh btdt truyen chu ebook prc download full

Biên Thành Đao Thanh

Hoàn thành 36 Chương 2950 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Truyền thuyết cổ xưa Chương 2: Thời gian đảo ngược Chương 3: Diệp Khai có muội muội Chương 4: Tiếng ca bóng quỷ Chương 5: Đại tiểu thư là nàng? Chương 6: Gặp lại Thúy Bình Chương 7: Người nhỏ be bé Chương 8: Chàng muốn phục rượu nàng Chương 9: Tình già Chương 10: Nguy cơ của Phó Hồng Tuyết Chương 11: Nụ cười của Kim Ngư Chương 12: Người si đao Chương 13: Thiếu phụ dưới Phong Linh Chương 14: Vương lão tiên sinh trong thủy tinh ốc Chương 15: Giết và bị giết Chương 16: Ý đồ của Vương lão tiên sinh Chương 17: Báo phục bắt đầu Chương 18: Ta tên Phong Linh Chương 19: Người chết có giá trị Chương 20: Thế giới thủy tinh Chương 21: Tiếp xúc đầu tiên Chương 22: Lão thái bà bán trứng gà Chương 23: Khỉ biết khảy đàn Chương 24: Trận chiến không hối hận Chương 25: Dục vọng cổ xưa nhất Chương 26: Lại gặp Hấp Huyết Quỷ Chương 27: Mười chín năm của Kinh Vô Mệnh Chương 28: Đã có hài tử của ngươi Chương 29: Ngươi sẽ đi một chuyến viễn hành Chương 30: Nhà của Phó Hồng Tuyết Chương 31: Quyết đấu trong Lục Giác đình Chương 32: Kim Ngư trong tiểu lâu Chương 33: Truyền thuyết của Thánh Mẫu Phong Chương 34: Mã Phương Linh có phải là con gái của ngươi? Chương 35: Tình Phong Linh Chương 36: Kết thúc