doc truyen bich nhan than quan bntq truyen chu ebook prc download full

Bích Nhãn Thần Quân

Hoàn thành 29 Chương 2903 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thần tài phú quý xưng thiên hạ - Bích Nhãn thần công quán võ lâm Chương 2: Cái bang nhất dạ lâm phong hỏa - Công tử khinh tài giúp Khánh Dương Chương 3: Thiếu Thất đăng sơn tầm tuyệt nghệ - Phủ Hà Nam nhất chưởng diệt ma Chương 4: Hổ Đầu tập cứu tiêu, phục Tả - Trấn Hoài Giang tiếp viện Âu Dương Chương 5: Đổi tên thay họ quen Thiên Xích - Đoạt kiếm đồ phu được Xích Long Chương 6: Đổi tên thay họ quen Thiên Xích - Đoạt kiếm đồ phu được Xích Long Chương 7: Thăm lại song thân nơi đất Bắc - Bày mưu khắc địch chốn trời Tây Chương 8: Tứ Xuyên khởi giáo Thiên Ma xuất - Tây Thục lưu danh Bích Nhãn lang Chương 9: Tứ Xuyên khởi giáo Thiên Ma xuất - Tây Thục lưu danh Bích Nhãn lang Chương 10: Quái Y rơi lệ nhìn ra cháu - Tố Nữ về trang nhận mẹ chồng Chương 11: Hoàng Hà sóng dữ chôn thây giặc - Bến vắng gươm thiên đuổi ác ma Chương 12: Tuy Viễn, ngoại Mông tầm bí động - Tái phùng Tiêu Xích đắc chân kinh Chương 13: Tuy Viễn, ngoại Mông tầm bí động - Tái phùng Tiêu Xích đắc chân kinh Chương 14: Côn Luân kiếm khởi Ưng Ma tẩu - Dương Tử ba hồng Tú sĩ bôn Chương 15: Quý Châu ngộ độc phùng Miêu nữ - Vũ diện thùy tri Đại mỹ nhân Chương 16: Nhất Long Tứ Phụng thiên duyên định - Lộng giả thành chân, lập Kiếm môn Chương 17: Tỏa Thiên Phích Lịch khai thông lộ - Thiếu Thất linh xà khiếp lão yêu Chương 18: Đông đáo Ngân Ba trầm hải để - Tây hồi Trung Thổ vô cố nhân Chương 19: Đông đáo Ngân Ba trầm hải để - Tây hồi Trung Thổ vô cố nhân Chương 20: Xà diện, nhân tâm hàng giáo chúng - Tình lữ nam phong hựu tái phùng Chương 21: Xà diện, nhân tâm hàng giáo chúng - Tình lữ nam phong hựu tái phùng Chương 22: Đế đô cứu giá Ưng Ma phí - Sơn Hải, Sơn Đông trảm loạn thần Chương 23: Bắc Kinh dựng kế an Tô tặc - Thượng Uyển đề thơ hiến mỹ nhân Chương 24: Lương Sơn xuất kiếm Thiên Ma tử - Thanh Đảo Vô Quy phế Mộ Đồ Chương 25: Lương Sơn xuất kiếm Thiên Ma tử - Thanh Đảo Vô Quy phế Mộ Đồ Chương 26: Hoàng Sam tái xuất oanh thiên địa - Vô Sở, Niêm Hoa khiếp quỷ thần Chương 27: Hoàng Sam tái xuất oanh thiên địa - Vô Sở, Niêm Hoa khiếp quỷ thần Chương 28: Hồi kết Chương 29: Hồi kết