doc truyen bich nhan than quan bntq ebook prc download full

Bích Nhãn Thần Quân

Hoàn thành 29 Chương 947 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thần tài phú quý xưng thiên hạ - Bích Nhãn thần công quán võ lâm Chương 2: Cái bang nhất dạ lâm phong hỏa - Công tử khinh tài giúp Khánh Dương Chương 3: Thiếu Thất đăng sơn tầm tuyệt nghệ - Phủ Hà Nam nhất chưởng diệt ma Chương 4: Hổ Đầu tập cứu tiêu, phục Tả - Trấn Hoài Giang tiếp viện Âu Dương Chương 5: Đổi tên thay họ quen Thiên Xích - Đoạt kiếm đồ phu được Xích Long Chương 6: Đổi tên thay họ quen Thiên Xích - Đoạt kiếm đồ phu được Xích Long Chương 7: Thăm lại song thân nơi đất Bắc - Bày mưu khắc địch chốn trời Tây Chương 8: Tứ Xuyên khởi giáo Thiên Ma xuất - Tây Thục lưu danh Bích Nhãn lang Chương 9: Tứ Xuyên khởi giáo Thiên Ma xuất - Tây Thục lưu danh Bích Nhãn lang Chương 10: Quái Y rơi lệ nhìn ra cháu - Tố Nữ về trang nhận mẹ chồng Chương 11: Hoàng Hà sóng dữ chôn thây giặc - Bến vắng gươm thiên đuổi ác ma Chương 12: Tuy Viễn, ngoại Mông tầm bí động - Tái phùng Tiêu Xích đắc chân kinh Chương 13: Tuy Viễn, ngoại Mông tầm bí động - Tái phùng Tiêu Xích đắc chân kinh Chương 14: Côn Luân kiếm khởi Ưng Ma tẩu - Dương Tử ba hồng Tú sĩ bôn Chương 15: Quý Châu ngộ độc phùng Miêu nữ - Vũ diện thùy tri Đại mỹ nhân Chương 16: Nhất Long Tứ Phụng thiên duyên định - Lộng giả thành chân, lập Kiếm môn Chương 17: Tỏa Thiên Phích Lịch khai thông lộ - Thiếu Thất linh xà khiếp lão yêu Chương 18: Đông đáo Ngân Ba trầm hải để - Tây hồi Trung Thổ vô cố nhân Chương 19: Đông đáo Ngân Ba trầm hải để - Tây hồi Trung Thổ vô cố nhân Chương 20: Xà diện, nhân tâm hàng giáo chúng - Tình lữ nam phong hựu tái phùng Chương 21: Xà diện, nhân tâm hàng giáo chúng - Tình lữ nam phong hựu tái phùng Chương 22: Đế đô cứu giá Ưng Ma phí - Sơn Hải, Sơn Đông trảm loạn thần Chương 23: Bắc Kinh dựng kế an Tô tặc - Thượng Uyển đề thơ hiến mỹ nhân Chương 24: Lương Sơn xuất kiếm Thiên Ma tử - Thanh Đảo Vô Quy phế Mộ Đồ Chương 25: Lương Sơn xuất kiếm Thiên Ma tử - Thanh Đảo Vô Quy phế Mộ Đồ Chương 26: Hoàng Sam tái xuất oanh thiên địa - Vô Sở, Niêm Hoa khiếp quỷ thần Chương 27: Hoàng Sam tái xuất oanh thiên địa - Vô Sở, Niêm Hoa khiếp quỷ thần Chương 28: Hồi kết Chương 29: Hồi kết