doc truyen bich linh ma anh blma truyen chu ebook prc download full

Bích Linh Ma Ảnh

Hoàn thành 70 Chương 2675 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nan y kỳ bệnh Chương 2: Thần Long Kỳ Hiệp Chương 3: Suy tôn Võ lâm Tôn chủ Chương 4: Hai quái nhân đánh cờ Chương 5: Ngũ Long kim kiếm Chương 6: Bức bách đối phương Cuồng Sinh giở thủ đoạn Chương 7: Đọc kinh văn bí kiếp giữa sống chết một giây Chương 8: Chôn cất nghĩa mẫu Quyết chí tầm sư Chương 9: Bày kế trị bệnh Kim bồn hứng huyết Chương 10: Gắng công luyện võ Độc hạ Thiên Sơn Chương 11: Lôi Đình sơn trang kinh văn di sự Chương 12: Dùng kế mọn nhử thù nhân Chương 13: Sát Cuồng Sinh lão tăng nguy di Chương 14: Giã biệt thiếu nữ trở về quê nhà Chương 15: Nói rõ nguồn cơn cha con ly biệt Chương 16: Giữa lễ thọ tưng bừng Trịnh Kiếm Hồng vấn tội Chương 17: Phá tiệc rượu quần hùng phẫn nộ Dùng chưởng đánh Tiên Vườn ra tay Chương 18: Nhất hổ chọi quần hồ Chương 19: Trúng độc thảo, kiếm khách thân vong Chương 20: Chết mạng Tiên Vườn Quái phụ xuất hiện Chương 21: Đi vào u cốc đại chiến Ma Tinh Chương 22: Thấy mình lâm nguy liền tung độc khí Chương 23: Lọt vào hang sâu anh hùng bị nhốt Chương 24: Thoát vòng lao lý kẻ chết hồi sinh Chương 25: Bích Linh lão tăng Chương 26: Vô tình tiết lộ Đại Thần bảo kinh Chương 27: Tìm chân lý Bảo kinh Chương 28: Hồng Quân kiếm trận Chương 29: Khơi nguồn tâm sự Chương 30: Anh hùng bị khốn Chương 31: Xuân tình phát động Chương 32: Tiệc rượu chia tay Chương 33: Gieo gió gặt bão Chương 34: Thoát nguy Chương 35: Hai Thái Trí đại sư Chương 36: Thái Trí thứ ba xuất hiện Chương 37: Linh Quang ngộ kiến Chương 38: Mưu thâm chước độc Chương 39: Dùng độc bị độc hại Chương 40: Đèn ma và hố xương người Chương 41: Lâm nguy Chương 42: Tự mình chôn xác Chương 43: Tìm Thiên Sơn Ngọc Dịch Chương 44: Sang máu cứu mạng Chương 45: Bị khốn nơi Thiên sơn Chương 46: Phong Lưu giáo chủ thọ nạn Chương 47: Thoát nạn Chương 48: Mưu sự bất thành Chương 49: Người xưa dưới kính Chương 50: La Hán đường, chín phái đứng chứng