doc truyen bich huyet can van bhcv truyen chu ebook prc download full

Bích Huyết Can Vân

Hoàn thành 50 Chương 2567 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thư sinh điên Chương 2: Kỳ đài kinh đời Chương 3: Thần bí nam nữ ẩn tình chưa tan Chương 4: Vì nghĩa giữ lời Chương 5: Chiếc thuyền bí mật Chương 6: Văn sĩ thần bí Chương 7: Ly rượu bạc Chương 8: Ngọc mỹ nhân Chương 9: Đêm thanh người vắng Chương 10: Thuyền quyên trên lầu Chương 11: Biến sinh trong tửu lâu Chương 12: Một lão Hoa Đà tái thế Chương 13: Một tên Biển Thước tái sinh Chương 14: Oan gia đồng hành Chương 15: Nhãn lực như thần Chương 16: Thiên Hương giáo Chương 17: Người thần bí Chương 18: Lưới trời vẫn hở Chương 19: Nghi hoặc đầy trời Chương 20: Bóng hồng tuyệt tích Chương 21: Lửa bốc Trác phủ Chương 22: Truy tìm hung thủ Chương 23: Núi cao đột khởi Chương 24: Nguyên nhân hé lộ Chương 25: Người chết sống lại Chương 26: Khách biến thành chủ Chương 27: Trở lại nghi án hỏa thiêu Trác phủ Chương 28: Lão nhân bí mật Chương 29: Áp đảo thần quân Chương 30: Quá nhiều thư sinh giả Chương 31: Gian kế đa đoan, kẻ chết sống lại Chương 32: Lại rơi vào tay ma đầu Chương 33: Hung thủ là ai Chương 34: Lòng người hiểm trá Chương 35: Kỳ ngộ giữa đường Chương 36: Thiên Hương giáo chủ Chương 37: Mối thù bằng hữu Chương 38: Hiện nguyên hình Chương 39: Một thư sinh điên Chương 40: Lại một thư sinh điên Chương 41: Cả hai đều giả Chương 42: Bí kíp của lão nhân vô danh Chương 43: Thám thính mai cốc Chương 44: Lão nhân vô danh Chương 45: Biển hận trời tình Chương 46: Máu tanh hơn nước Chương 47: Tuyế cung Chương 48: Thư đệ tình thâm Chương 49: Cừu thù Chương 50: Ác giả ác báo