doc truyen bich huyet can van bhcv ebook prc download full

Bích Huyết Can Vân

Hoàn thành 50 Chương 634 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thư sinh điên Chương 2: Kỳ đài kinh đời Chương 3: Thần bí nam nữ ẩn tình chưa tan Chương 4: Vì nghĩa giữ lời Chương 5: Chiếc thuyền bí mật Chương 6: Văn sĩ thần bí Chương 7: Ly rượu bạc Chương 8: Ngọc mỹ nhân Chương 9: Đêm thanh người vắng Chương 10: Thuyền quyên trên lầu Chương 11: Biến sinh trong tửu lâu Chương 12: Một lão Hoa Đà tái thế Chương 13: Một tên Biển Thước tái sinh Chương 14: Oan gia đồng hành Chương 15: Nhãn lực như thần Chương 16: Thiên Hương giáo Chương 17: Người thần bí Chương 18: Lưới trời vẫn hở Chương 19: Nghi hoặc đầy trời Chương 20: Bóng hồng tuyệt tích Chương 21: Lửa bốc Trác phủ Chương 22: Truy tìm hung thủ Chương 23: Núi cao đột khởi Chương 24: Nguyên nhân hé lộ Chương 25: Người chết sống lại Chương 26: Khách biến thành chủ Chương 27: Trở lại nghi án hỏa thiêu Trác phủ Chương 28: Lão nhân bí mật Chương 29: Áp đảo thần quân Chương 30: Quá nhiều thư sinh giả Chương 31: Gian kế đa đoan, kẻ chết sống lại Chương 32: Lại rơi vào tay ma đầu Chương 33: Hung thủ là ai Chương 34: Lòng người hiểm trá Chương 35: Kỳ ngộ giữa đường Chương 36: Thiên Hương giáo chủ Chương 37: Mối thù bằng hữu Chương 38: Hiện nguyên hình Chương 39: Một thư sinh điên Chương 40: Lại một thư sinh điên Chương 41: Cả hai đều giả Chương 42: Bí kíp của lão nhân vô danh Chương 43: Thám thính mai cốc Chương 44: Lão nhân vô danh Chương 45: Biển hận trời tình Chương 46: Máu tanh hơn nước Chương 47: Tuyế cung Chương 48: Thư đệ tình thâm Chương 49: Cừu thù Chương 50: Ác giả ác báo