doc truyen bay vien thu linh binh xuyen bvtlbx truyen chu ebook prc download full

Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên
Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên

Bảy Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên

Hoàn thành 79 Chương 5692 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ra Côn Ðảo lần Một Chương 2: Cặp rằn Khăm Chay Chương 3: Hạ thủ Khăm Chay Chương 4: Những chuyện vượt ngục Chương 5: Âm Mưu vượt ngục Chương 6: Về đất liền lần Một Chương 7: Cướp Tiệm Vàng Kim Khánh Chương 8: Cướp xưởng mộc Bình Triệu Chương 9: Ra Côn Ðảo lần hai Chương 10: Vượt Ngục Lần Hai Chương 11: Anh Hùng kết nghĩa Chương 12: Trường đua Phú Thọ Chương 13: Lịch Sử xe Xích Lô Chương 14: Ði Côn Ðảo lần thứ ba Chương 15: Bộ Ðội Bình Xuyên Chương 16: Cưới Vợ Chương 17: Công Tử Bạc Liêu Chương 18: Lực lượng Bình Xuyên Chương 19: Tướng Leclerc tới Sàigon Chương 20: Giày dép còn có số Chương 21: Thiếu Tướng Ba Dương Chương 22: Ngài Khu Bộ Phó Chương 23: Lễ tấn phong Chương 24: Mặt trận Quốc gia Thống nhất Chương 25: Thu Thuế nuôi quân Chương 26: Có đi không có về ! Chương 27: Hồn ai nấy giữ Chương 28: Ði đêm có ngày gặp ma Chương 29: Kế mọn Chương 30: Nhất cử tam tứ tiện Chương 31: Án binh bất động Chương 32: Bí mật chết người Chương 33: Thuyết khách Chương 34: Tám Nghệ vào hang cọp Chương 35: Chịu Về Nam Bộ Chương 36: Ngày họp trọng đại Chương 37: Cọp về đồng Chương 38: Giải thể lực lượng Bình Xuyên ? Chương 39: Trúng Kế Chương 40: Không nhận chức Khu Trưởng khu 7 Chương 41: Bản Án Chương 42: Âm thầm rút quân Chương 43: Về Thành Chương 44: Ðại Tá Bảy Viễn Chương 45: Vì bạn mắc nạn Chương 46: Thơ Chương 47: Hòa Hảo vận Chương 48: Sư Thúc Hòa Hảo Chương 49: Bài thơ duy nhất Chương 50: Ðịch vận