doc truyen bat tu vu de btvd truyen chu ebook prc download full

Bất Tử Vũ Đế
Bất Tử Vũ Đế
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn Thêm Chương

Bất Tử Vũ Đế

Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn

Ngưng Convert 540 Chương 94727 lượt đọc

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiếu niên Hồng Vũ, không cam lòng bình thường, lấy Ngân hà luyện hồn, dùng Hỗn Độn luyện thể, Hùng Bá bát phương, Thiên Địa làm đầu, đạp vạn giới thiên kiêu từng bước một bước lên võ đạo Đỉnh phong!

Cười hỏi Thương Khung, ai cùng so tài?

Quyền đập Thiên cấp nguyên binh, chân đạp Thần cấp Ma khí, thân thể có thể phá Thương Khung, đồng thuật kinh người có thể nghịch thiên! Ngang dọc vũ nội, quét ngang Bát Hoang, không người có thể so sánh!

Vạn giới trong lòng bàn tay nắm, thần tháp luyện Thương Khung!

...

Đẳng cấp: Tinh Nguyên cảnh, Địa Phách cảnh, Thiên Hồn cảnh, Nguyên Đan cảnh, Nguyên Thai cảnh, Nguyên Thần cảnh, Âm Dương cảnh, Áo Nghĩa cảnh, Chí Tôn cảnh.

...