doc truyen bat tu de ton btdt truyen chu ebook prc download full

Bất Tử Đế Tôn
Bất Tử Đế Tôn

Bất Tử Đế Tôn

Tác giả: Tẫn Thiên Phàm Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 2046 Chương 439920 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nhục thân thành thánh, vào biển có thể chém giết Giao Long; Nhân hồn thành tiên, có thể ngao du Cửu Tiêu; Kiếm thuật thông thần, có thể một kiếm trấn sát hung thú; Pháp thuật thông thiên, có thể hái ngôi sao cầm nhật nguyệt; Như gặp phải đại kiếp, cửu trọng hồn phách chỉ cần có một tia vẫn còn tồn tại, liền có thể chuyển thế trùng tu!

1k6c.

Chương 1: Thiên tài bị người hãm hại Chương 2: Bất Tử truyền thừa, huyết mạch thức tỉnh Chương 3: Tôm tép nhãi nhép, trở lại Tiên Thiên cảnh Chương 4: Dãy núi lịch luyện, đột nhiên tăng mạnh Chương 5: Tặng đầu người tới cửa Chương 6: Trên Hoàng Tuyền lộ, ngươi đi trước một bước Chương 7: Đồ hổ Chương 8: Tiên Thiên cửu trọng Chương 9: Về tông môn, đụng phải ác bá Chương 10: Võ Đạo quảng trường Chương 11: Đánh người lập uy Chương 12: Ngoại viện đại khảo rầm rộ Chương 13: Hai hạng siêu hạng Chương 14: Võ Đạo ý chí thông thần Chương 15: Trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử Chương 16: Ngươi, có thể cút Chương 17: Vô địch không sợ Chương 18: Bị phá vỡ Thoát Thai ngũ trọng ác gan Chương 19: Tấn cấp Thoát Thai cảnh Chương 20: Ngự Thiện đường Chương 21: Đối chiến Hạt Tử đảng Chương 22: Nội môn lập uy phong Chương 23: Tông môn nhiệm vụ Chương 24: Ám hoài quỷ thai Chương 25: Hoàng *** trấn Chương 26: Đánh đòn phủ đầu Chương 27: Đường Lang Đại Vương Chương 28: Đơn phương đồ sát Chương 29: Ngao cò tranh nhau, Tô Chân đến lợi Chương 30: Một đêm chợt giàu Chương 31: Ban đêm xông vào Phong Hỏa thành Chương 32: Tinh thần đột phá Chương 33: Đại quân đoàn trưởng Dã Lang Chương 34: Ngũ Độc Lang Yên Chương 35: Miểu sát Dã Lang Chương 36: Lòng tham không đủ rắn nuốt voi Chương 37: Nhân khí tăng nhiều Chương 38: Thoát Thai nhị trọng Chương 39: Võ Tháp tầng thứ nhất Chương 40: Bạo lực mỹ thiếu nữ Chương 41: Cực phẩm Bảo khí Chương 42: Kéo bè kết phái Chương 43: Hàn thiếu gia Chương 44: Chọc tổ ong vò vẽ Chương 45: Thanh Phong thành đấu giá hội Chương 46: Trung đẳng Bảo khí Chương 47: Không trọn vẹn tàng bảo đồ Chương 48: Sau cùng cạnh tranh Chương 49: Đan dược tới tay Chương 50: Gặp lại Phương gia đệ tử