doc truyen bat tu bat diet btbd truyen chu ebook prc download full

Bất Tử Bất Diệt

Hoàn thành 241 Chương 26735 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Năm 7840 chín nước tại Thiên vũ đại lục nổ ra đại chiến. Trải qua hơn mười năm giao tranh kết quả bốn nước bị diệt, năm nước còn lại thì nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng không còn khả năng tiếp tục giao chiến. Vì vậy, cuối cùng giữa năm nước đã ngồi lại và cùng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

Sau cuộc đại chiến, cả đại lục như tan hoang phải làm lại từ đầu.

Năm 7878, hơn hai mươi năm sau cuộc đại chiến giữa chin nước chỉ còn lại năm nước là Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường, Vô Song cùng Tân Minh. Năm nước này sau nhiều năm ngưng chiến, nguyên khí cũng đã hồi phục. Cả đại lục tiêu điều khi xưa cuối cùng cũng phồn vinh trở lại.

Quyển 1 - Chương 1: Hoành Không Xuất Thế Quyển 1 - Chương 2: Như Thử Thiếu Niên Quyển 1 - Chương 3: Hoa Dạng Niên Hoa Quyển 1 - Chương 4: Vi Tan Vũ Quý Quyển 1 - Chương 5: Nan Vong Sơ Luyến Quyển 1 - Chương 6: Ảm Nhiên Quyển 1 - Chương 7: Thị Vũ Cuồng Nhân Quyển 1 - Chương 8: Hỗn Hỗn Đại Chiến Quyển 1 - Chương 9: Tuyệt Đại Giai Nhân Quyển 1 - Chương 10: Chiến Ý Thao Thiên Quyển 1 - Chương 11: Xá Thân Thành Ma Quyển 1 - Chương 12: Ma Diệc Hữu Tình Quyển 1 - Chương 13: Sinh Sinh Tử Tử Quyển 1 - Chương 14: Độc Cô Thế Gia Quyển 1 - Chương 15: Ma Tử Thân Sinh Quyển 1 - Chương 16: Chiến Thiên Di Mê Quyển 1 - Chương 17: Bất Tử Truyền Thuyết Quyển 1 - Chương 18: Hữu Nữ Điêu Man Quyển 1 - Chương 19: Dĩ Chiến Luận Vũ Quyển 1 - Chương 20: Phảng Chế Diện Cụ Quyển 1 - Chương 21: Dạ Thám Hung Trạch Quyển 1 - Chương 22: Khủng Bố Tuyệt Địa Quyển 1 - Chương 23: Tiên Thiên Kiếm Cương Quyển 1 - Chương 24: Thần Thức Cảm Ứng Quyển 1 - Chương 25: Nỗi Buồn Vô Tận Quyển 1 - Chương 26: Cung Điện Ngầm Bị Phong Ấn Quyển 1 - Chương 27: Địa Hạ Cung Bị Phong Ấn Quyển 1 - Chương 28: Ca Vũ Song Tuyệt Quyển 1 - Chương 29: Nhất Nhập Giang Hồ Quyển 1 - Chương 30: Ly Khai Thông Châu Quyển 1 - Chương 31: Ly Biệt Quyển 2 - Chương 1: Hà Trung Kích Đấu Quyển 2 - Chương 2: Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công (Thượng) Quyển 2 - Chương 3: Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công (Hạ) Quyển 2 - Chương 4: Băng Phong Quyển 2 - Chương 5: Bạch Ngọc Hàn Băng Quyển 2 - Chương 6: Liệu Thương Côi Bảo Quyển 2 - Chương 7: Vương Cấp Cao Thủ Quyển 2 - Chương 8: Phá Băng Nhi Xuất Quyển 2 - Chương 9: Kinh Thiên Bí Sử Quyển 2 - Chương 10: Lý Phủ Quyển 2 - Chương 11: Vương Chiến Tự Mặc Quyển 2 - Chương 12: Vương Cấp Đại Chiến Quyển 2 - Chương 13: Hạ Màn Đại Chiến Vương Cấp Quyển 2 - Chương 14: Cô Bé San Nhi Quyển 2 - Chương 15: Kết Giao Quyển 2 - Chương 16: Hành Tàng Bạo Lộ Quyển 2 - Chương 17: Cửu Chuyển Chi Minh Vương Bất Động Quyển 2 - Chương 18: Sinh Tử Quyển 2 - Chương 19: Tình Chí Ma Tích Tái Hiện