doc truyen bat thi quynh dao btqd ebook prc download full

Bất thị Quỳnh Dao

Hoàn thành 65 Chương 2430 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tên truyện: Không phải là Quỳnh Dao

Thể loại: Xuyên không, đồng nhân, 1x1

Nhân vật: Trịnh Mặc, Vũ Phượng.

Trạng thái: Hoàn 63 chương + 2 phiên ngoại

Editor: Gru2110

Văn án: Đơn giản là một câu truyện cẩu huyết Quỳnh Dao.

Chương 1: Xuyên không Chương 2: Thời gian ở chung ngắn ngủi Chương 3: Tai nạn Chương 4: Cháy lớn Chương 5: Chôn cha Chương 6: Vào thành Chương 7: Gian khổ Chương 8: Đãi Nguyệt Lâu Chương 9: Đối hoa Chương 10: Vào ở Chương 11: Chè hạt sen Chương 12: Triển Vân Phi Chương 13: Giao phong Chương 14: Trịnh gia thành Bắc Chương 15: Thăm bệnh Chương 16: Tình đầu Chương 17: Động tâm ý Chương 18: Cả nhà đoàn viên Chương 19: Người trong lòng Chương 20: Tình lưỡng duyệt Chương 21: Triển Vân Tường Chương 22: Long hổ đấu Chương 23: Đêm lưu ly Chương 24: Vũ Phượng phiên ngoại Chương 25: Huyết thống Chương 26: Lại gặp lại Chương 27: Ôm Chương 28: Lâm muội muội Chương 29: Gả cho ‘hắn’ làm thê tử Chương 30: Người nối nghiệp Chương 31: Tức sùi bọt mép vì hồng nhan Chương 32: Cờ bạc Chương 33: Tình ý dần dần dày Chương 34: Việc hôn nhân Chương 35: Rõ tâm ý Chương 36: Giao du Chương 37: Nam bắc giao phong Chương 38: Tức giận mắng Chương 39: Rõ thân phận Chương 40: Dày vò Chương 41: Cảm động Chương 42: Kính rượu Chương 43: Ôm nhau Chương 44: Tề tụ một đường Chương 45: Đau Chương 46: Bất nhập Chương 47: Hôn Chương 48: Vua của mọi may mắn Chương 49: Giúp nàng đoạt lại từng chút từng chút một Chương 50: Chị dâu tương lai