doc truyen bat hu pham nhan ban dich bhpn bd bhpnbd truyen chu ebook prc download full

Bất Hủ Phàm Nhân (bản dịch)
Bất Hủ Phàm Nhân (bản dịch)
Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/ Thêm Chương

Bất Hủ Phàm Nhân (bản dịch)

Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/

Hoàn thành 1232 Chương 794023 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Người phàm chỉ có phàm căn, phàm nhân thì không có vĩnh sinh.

Chúng ta đều là phàm nhân, nhưng chúng ta cũng có ngạo cốt và phương thức sinh tồn của riêng mình!

Hãy cùng xem câu chuyện về một người phàm tục Mạc Vô Kỵ, làm cách nào giữa đông đảo cường giả thoát khỏi trùng vây, Chứng Đạo Bất Hủ!

Đây là truyện mới ra lò, nóng phỏng tay của Lão Ngũ – Bất Hủ Phàm Nhân. Các đạo hữu yêu thích Diệp Mặc và Ninh Thành cùng phong cách viết của Lão Ngũ với Tạo Hóa Chi Môn, Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, Công Tử Điên Khùng, hãy cùng đón đọc bộ truyện này nhé.

Đọc bản convert "Bất Hủ Phàm Nhân".

Chương mở đầu Chương 1: Lạc phách vương tử Chương 2: Cuộc sống gian nan Chương 3: Chỉ là phàm căn Chương 4: Ân tình một bữa ăn Chương 5: Có một số việc ta rất kỵ Chương 6: Đan Hán Luyện Dược Chương 7: Thủ tịch Luyện Dược Sư Chương 8: Cực phẩm Linh Căn Chương 9: Vô thực lực vô tôn nghiêm Chương 10: Một tia sáng bình minh Chương 11: Chính là nó Chương 12: Sẽ oanh động giới chế thuốc Chương 13: Mạc Vô Kỵ lo lắng Chương 14: Oanh động Cửu Mệnh Liệu Thương Chương 15: Hàng hot Chương 16: Khai phá kinh mạch Chương 17: Thất bại trong gang tấc Chương 18: Rốt cuộc hiểu rõ Chương 19: Đẩy ra chém Chương 20: Trong lúc sinh tử Chương 21: Tìm đường lui Chương 22: Gia nhập Hàn Phủ Chương 23: Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ? Chương 24: Lôi Vụ Sâm Lâm Chương 25: Bị buộc vào Lôi Vụ Sâm Lâm Chương 26: Lôi Vụ Sâm Lâm Lôi Trạch Chương 27: Tổn thất thảm trọng Chương 28: Tìm tới cửa Chương 29: Cẩn thận một chút Chương 30: Rời đi Nhiêu Châu Chương 31: Mạc Vô Kỵ Thay Đổi Chương 32: Đạo Bất Đồng Chương 33: Rượu Bằng Hữu Chương 34: Ven Biển Tán Thị Chương 35: Tán Thị Nữ Nô Chương 36: Mạc Gia Nữ Nhân Chương 37: Diệt Môn Chương 38: Cứu Người Chương 39: Truy Sát Chương 40: Biệt Ly Chương 41: Danh Ngạch Bị Đoạt Chương 42: Trả Ân Cứu Mạng Chương 43: Thực Lực Của Mạc Vô Kỵ Chương 44: Tao Ngộ Hải Yêu Vây Công Chương 45: Kẻ Có Dũng Khí Chương 46: Mượn Lôi Giết Địch Chương 47: Lạc Hải Thương Lâu Điểm Cống Hiến Chương 48: Đế Đô Trường Lạc Thành Chương 49: Vào Ở Thiên Lạc Tửu Lâu