doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 104: Linh thú dưới hàn đầm Chương 105: Vô Tình tông Chương 106: Thần Long Phong Lôi Chương 107: Đuổi giết! Kiếm trận tàng hình Chương 108: Liệt Thiên kiếm khí Chương 109: Nhân kiếm hợp nhất Chương 110: Núi Liệt Thiên Chương 111: Tia khí! Chương 112: Tình Hoa, Chân Tình Kiếm Khí! Chương 113: Đoạn Tình cốc Chương 114: Sát khí tứ khởi Chương 115: Linh Đoạn Sơn Mạch Chương 116: Thiên Linh tộc Chương 117: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (thượng) Chương 118: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (trung) Chương 119: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (hạ) Chương 120: Kiếm Đạo tức Kiếm Đạo Chương 121: Kim Cương Bất Hoại, hóa kiếm vi quyền (thượng) Chương 122: Quyền Ý trấn áp, dẫn lôi nhập quyền Chương 123: Năm trăm năm trước Chương 124: Bích Lạc hải, hư không trọng lực Chương 125: Trung ương hải vực, mạc danh biến hóa! Chương 126: Dập nát chân không, quyền ảnh bạo áp! Chương 127: Kiếm Khí Thần Long, chân long quyền ảnh! Chương 128: Uy chấn Bích hải, Phong Lôi dị biến Chương 129: Bích hải động, Nhược Thủy môn hiện Chương 130: Kinh người đoán, chân long ngủ say! Chương 131: Phong Lôi tiến giai? Chương 132: Tiến giai, hoàng tước kì hậu Chương 133: Hóa Long trì, Long Nguyên dịch! Chương 134: Nghìn trượng long cốt Chương 135: Nghìn trượng long cốt (trung) Chương 136: Nghìn trượng long cốt (hạ) Chương 137: Long ngâm Bích Lạc. Nhập ma! Chương 138: Kiếm Vương đỉnh phong Chương 139: Tâm Ma Kiếm Cương. Long ngâm Phong Lôi! Chương 140: Kiếm Vương đỉnh phong, thực lực thấp nhất! Chương 141: Đối chọi gay gắt Chương 142: Di cốt Chân Long Chương 143: Kế thừa Chân Long Chương 144: Thân thể Bán Long. Kiếm thể Thanh Phàm (thượng) Chương 145: Thân thể Bán Long. Kiếm thể Thanh Phàm (trung) Chương 146: Thân thể Bán Long. Kiếm thể Thanh Phàm (hạ) Chương 147: Chuyển hóa thuộc tính. Kiếm sí Phong Lôi Chương 148: Thực lực dũng mãnh. Chân Long xuất thế Chương 149: Bạt kiếm giương cung Chương 150: Uy nghiêm của Chân Long Chương 151: Thần Phong lĩnh Chương 152: Hai đại vực chủ Chương 153: Hai đại vực chủ (hạ)

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 107706 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: