doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 54: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (Hạ) Chương 55: Kiếm Thi diệt, Kiếm Mộ mở Chương 56: Lĩnh vực tam khảo (thượng) Chương 57: Lĩnh vực tam khảo (Trung) Chương 58: Lĩnh vực tam khảo (hạ) Chương 59: Hồn dung thiên địa, thiên địa uy Chương 60: Cự tuyệt truyền thừa, hiểu rõ bản tâm Chương 61: Cảnh giới Giả Hồn đỉnh phong. Nghi định Chương 62: Trông mòn con mắt, tâm lĩnh tụ hội Chương 63: Phong vũ dục lai Chương 64: Hoành mi lãnh đối đáp một cách mỉa mai Chương 65: Kiếm hoàng tái hiện Chương 66: Đại phong khởi hề Chương 67: Lục tông cùng tới Chương 68: Đối chọi gay gắt Chương 69: Ngươi không đủ tư cách Chương 70: Tất nhiên là phải giết Chương 71: Tần Vô Song, Hàn Kiếm Tâm Chương 72: Hộ tông trưởng lão (thượng) Chương 73: Hộ tông trưởng lão (trung) Chương 74: Hộ tông trưởng lão (hạ) Chương 75: Chú kiếm đại hội Chương 76: Ngôn ngữ hoành ky Chương 77: Liệt Địa, Hàn Sương (thượng) Chương 78: Liệt Địa, Hàn Sương (trung) Chương 79: Liệt Địa, Hàn Sương (Hạ) Chương 80: Thiên Phong luyện hình, Thiên Lôi tôi vào nước lạnh Chương 81: Thiên phong luyện hình, thiên lôi tôi vào nước lạnh (trung) Chương 82: Thiên phong luyện hình, thiên lôi tôi vào nước lạnh (hạ) Chương 83: Lôi Vân Kiếm, tâm nguyện Chương 84: Ngũ phong đại tuyển Chương 85: Ngũ phong đại tuyển (Trung) Chương 86: Ngũ phong đại tuyển (Hạ) Chương 87: Dốc lòng tu luyện Chương 88: Trận chiến mở màn Kiếm Vương (thượng) Chương 89: Trận chiến mở màn Kiếm Vương (trung) Chương 90: Trận chiến mở màn Kiếm Vương (hạ) Chương 91: Chân Long Hiện Thế. Kiếm Hồn Đạo! Chương 92: Bốn tầng thế giới. (Thượng) Chương 93: Bốn tầng thế giới (hạ) Chương 94: Đoạn niệm thành không (thượng) Chương 95: Đoạn niệm thành không (hạ) Chương 96: Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm Trận Chương 97: Trăm dặm kiếm kiều Chương 98: Kẻ cản đường ta! Sát! Sát! Sát! Chương 99: Chém giết. Phong Lôi hiện thế Chương 100: Tuyết Sơn, Tử Thanh song kiếm Chương 101: Mượn Phong Lôi Chương 102: Lăng Tiêu tông Chương 103: Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 114688 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: