doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 96: Tiên thiên Phong Lôi châu Chương 97: Kiếm Chủ - Chuẩn đại sư Chương 98: Cầu kiếm Chương 99: Khiêu khích! Trở về Chương 100: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (thượng) Chương 101: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (trung) Chương 102: Thần Mộc kiếm cửu phẩm (hạ) Chương 103: Kiếm dụ, chu họa! Chương 104: Phong chủ Liệt Diễm Sơn Chương 105: Đại chiến Chương 106: Tử Tiêu Phong Lôi Dẫn Chương 107: Bố trí, quái nhân Chương 108: Ngũ độc tái hiện Chương 109: Chiến đấu kịch liệt Chương 110: Bắt, toàn diệt Chương 111: Khai nhận. Sát khí Chương 112: Nổi trận lôi đình Chương 113: Nổi trận lôi đình 2 Chương 114: Độc hạt! Thiên lôi Chương 115: Để cho con được điên Chương 116: Hồi sinh sau kiếp nạn Chương 117: Nhắc lại chuyện xưa Chương 118: Đáy sông luyện thân Chương 119: Huyền Quy xuất hiện Chương 120: Huyền Thủy Long Mãng Chương 121: Long Mãng xuất thế Chương 122: Phong đạm vân thanh Chương 123: Phong vân tụ tập Chương 124: Các phương tề tụ Chương 125: Đại thế ngưng tụ! Chương 126: Tam giáp phần thưởng, khôi thủ Niệm Vân Chương 127: Kiếm đài Chương 128: Bày trận. Minh Tuyết Nhi Chương 129: Bích Thủy Lục Điệp Lãng Chương 130: Diệp Cô Hàn (thượng) Chương 131: Diệp Cô Hàn (trung) Chương 132: Diệp Cô Hàn (hạ) Chương 133: Kiếm Si Chương 134: Thất bại. Long Tuyết Chương 135: Vòi rồng. Băng phượng Chương 136: Băng Phượng Vũ Thiên Chương 137: Đại thế Phong Lôi. Tử Dương Chân Hỏa Chương 138: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tam túc kim ô (thượng) Chương 139: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tam túc kim ô (trung) Chương 140: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn. Tam túc kim ô (Hạ) Chương 141: Một kiếm cuối cùng! Chương 142: Lưỡng bại câu thương kết thúc Chương 1: Kinh nghe kiếm mộ Chương 2: Ngũ hành kiếm mộ. Kiếm hồn đan Chương 3: Lĩnh ngộ. Biến hoá

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 114688 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: