doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 46: Tụ Ác thủy tặc Chương 47: Bái sư Chương 48: Thu đồ đệ. Ám ảnh Chương 49: BTrấn Trăn Đồng Chương 50: Cút! Chương 51: Vỡ kiếm. Tiếng đàn Chương 52: Nhân đạo sơ hiện. Mười ngón cầm kiếm Chương 53: Âm Sát kiếm khí Chương 54: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (thượng) Chương 55: Cuộc chiến trên đỉnh tháp Chương 56: Cuộc chiến trên đỉnh tháp (hạ) Chương 57: Đại sư Nhân đạo Chương 58: Cuộc chiến tuyệt đỉnh (thượng) Chương 59: Cuộc chiến tuyệt đỉnh (hạ) Chương 60: Ngũ hành kiếm cương! Lượng thiên kiếm xích! Chương 61: Trần ai lạc định Chương 62: Thần Phong ưng, sát khí sơ hiện Chương 63: Kích đấu, đuổi giết Chương 64: Manh mối, thư sinh Chương 65: Thảo Thanh Hà Chương 66: Thanh Hà kiếm trận (Thượng) Chương 67: Thanh Hà kiếm trận (Hạ) Chương 68: Chém giết! Chương 69: Khói xanh xuất, ngọc giao long hiện (thượng) Chương 70: Khói xanh xuất, ngọc giao long hiện (hạ) Chương 71: Diệp lão thức tỉnh Chương 72: Tru sát! Uy hiếp Chương 73: Dãy núi Liên Vân Chương 74: Kiếm cốt! Kiếm thi Chương 75: Tông sư Nhân đạo (thượng) Chương 76: Tông sư Nhân đạo (hạ) Chương 77: Cỏ Trường Sinh Chương 78: Lần đầu đến núi Phù Vân Chương 79: Ninh Hoàn Chân Chương 80: Cửu Thiên Phong Cương kiếm (thượng) Chương 81: Cửu Thiên Phong Cương kiếm (hạ) Chương 82: Tiếng vang tận trời Chương 83: Bích Vân Quả. Thiên địa ý chí Chương 84: Đồng hành, nghi hoặc Chương 85: Ma chu tái hiện (thượng) Chương 86: Ma chu tái hiện (hạ) Chương 87: Tru sát Chương 88: Dọa lui Chương 89: Trở về Chương 90: Hoàng Linh Nhi Chương 91: An nguy của ba người Chương 92: Phản ứng của tông môn Chương 93: Phong Lôi kiếp (thượng) Chương 94: Phong Lôi kiếp (trung) Chương 95: Phong Lôi kiếp (hạ)

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 113824 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: