doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 101: Lực mạnh không ngờ. Phong Lôi tung hoành (thượng)Chương 102: Lực mạnh không ngờ. Phong Lôi tung hoành (2)Chương 103: Huyền Kim đại chân kiếm! Chiến thắngChương 104: Tư Đồ lão tổ trở vềChương 105: Thanh danh! Lễ phong hộ phápChương 1: Luyện Tâm viện! Sâm Vương đanChương 2: Cố Nguyên đanChương 3: Trở ngại của kiếm phápChương 4: Bản chất kiếm phápChương 5: Phong Lôi bộ (thượng)Chương 6: Phong Lôi bộ (thượng)Chương 7: Diệp lão ngủ sayChương 8: Tụ tập tại kiếm đàiChương 9: Kịch chiến trên chiến đàiChương 10: Húc Nhật Đông ThăngChương 11: Nhập maChương 12: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (1)Chương 13: Địa hỏa chân tuyệt kiếm (2)Chương 14: Phong Lôi bao phủ (1)Chương 15: Phong Lôi bao phủ (2)Chương 16: Trận chiến cuối cùng (1)Chương 17: Trận chiến cuối cùng (2)Chương 18: Phong Lôi dẫn, Tốn Phong pháChương 19: Truyền thuyết thần kiếmChương 20: Thôn phệ thú đanChương 21: Ngẫu nhiên lĩnh ngộChương 22: Kiếm Trì (thượng)Chương 23: Bích Thủy tam điệp lãng. Lĩnh ngộ Cử trọng nhược khinhChương 24: Kiếm Trì (hạ)Chương 25: Phong Lôi kiếm chủng (thượng)Chương 26: Phong Lôi kiếm chủng (trung)Chương 27: Phong Lôi kiếm chủng (hạ)Chương 28: Thanh kiếm lục phẩmChương 29: Hai nămChương 30: Đại lễ kế vịChương 31: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (thượng)Chương 32: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (trung)Chương 33: Mượn kiếm tiên tiếp kiếm (hạ)Chương 34: Khí kiếm chỉ! Đoạn kiếm!Chương 35: Quyết địnhChương 36: Huyết Sát kiếm khí (thượng)Chương 37: Huyết Sát kiếm khí (hạ) (thượng)Chương 38: Mang kiếm quay về núiChương 39: Hai đạo thiên nhân. Bán kiếm (1)Chương 40: Hai đạo thiên nhân. Bán kiếm (2)Chương 41: Đưa kiếm thiếpChương 42: Bên bờ Lệ ThủyChương 43: Thủy tặcChương 44: Linh Thú xuất hiệnChương 45: Huyền Thủy mãng

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 136837 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: