doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 51: Cuối năm Chương 52: Trở lại Triêu Dương Phong Chương 53: Rửa nhục Chương 54: Một chiêu rửa nhục Chương 55: Hâm rượu luận kiếm (1) Chương 56: Hâm rượu luận kiếm (2) Chương 57: Huyền Thanh triệu kiến Chương 58: Tử Tiêu Phong Lôi kiếm Chương 59: Phong Lôi kiếm khí Chương 60: Kiếm kiều ba nghìn trượng Chương 61: Gặp lại Minh Tuyết Nhi Chương 62: Khiêu khích Chương 63: Cự kiếm phong lôi Chương 64: Hộ pháp chấp pháp Chương 65: Ý chí chiến đấu ngất trời Chương 66: Dương danh Tử Hà phong (1) Chương 67: Dương danh Tử Hà phong (2) Chương 68: Tu dưỡng Chương 69: Lang khẩu thôn Chương 70: Trường Nha lang Chương 71: Thực lực của Lạc Tâm Vũ Chương 72: Tiếng địch quái dị Chương 73: Kiếm trận vô hình Chương 74: Thiên địa thần bí Chương 75: Huyết tế. Niệm Vân hiện thế Chương 76: Dòng chảy ngầm bắt đầu Chương 77: Cường giả tề tụ Chương 78: Bạch phát ma nữ Chương 79: Ngọc kiếm thần bí Chương 80: Hoàng Kiếm Thân kinh Chương 81: Thoát ra Chương 82: Kiếm Hoàng Tử Hà tông Chương 83: Trần ai lạc định Chương 84: Niềm băn khoăn và sự thay đổi của Lục Thanh Chương 85: Kế thừa chức vụ hộ pháp Chương 86: Lạc Nhật thành Chương 87: Tông dân mất tích Chương 88: Đuổi theo dưới lòng đất (Thượng) Chương 89: Đuổi theo dưới lòng đất (2) Chương 90: Đá hệ Thổ Chương 91: Quan sát độ nguyên kiếp. (Thượng) Chương 92: Quan sát độ nguyên kiếp. (2) Chương 93: Hỏa nguyên kiếp. Ý chí của trời đất Chương 94: Độ kiếp thành công! Tin tức phường thị Chương 95: Giết gà dọa khỉ (thượng) Chương 96: Giết gà dọa khỉ (trung) Chương 97: Giết gà dọa khỉ (hạ) Chương 98: Sát khí của Tư Đồ Trọng Chương 99: Đối chọi tương đối Chương 100: Tăng lên tới cực hạn

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 114918 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: