doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Chương 204: Thiên Đạo uy, kiếm nuốt lôi kiếpChương 205: Hộ tông trưởng lãoChương 1: Kim Thiên bách chiến bảng (thượng)Chương 2: Kim Thiên bách chiến bảng (hạ)Chương 3: Chiến trường Kiếm HồnChương 4: Đoạn Tình cốcChương 5: Kiếm Ý sắc bénChương 6: Tổ NguyênChương 7: Ba cảnh giới Kiếm HồnChương 8: Chưởng toái hồng lưuChương 9: Kiếm khí sắc bénChương 10: Động hư Thần kiếmChương 11: Hư Không Kiếm VựcChương 12: Ngũ đại tông mônChương 13: Giả Tông đanChương 14: Sinh Tử UyênChương 15: Kiếm Hồn Chiến TrườngChương 16: Thuộc tính chuyển hóaChương 17: Chân long thần thôngChương 18: Thổ giao long linh chúChương 19: Chân Long thần thôngChương 20: Thổ Giao Long linh chúChương 21: Thiên Lôi thần chùy, Đại Sư tề tụ!Chương 22: Huyết mạch thành long, chiến ý tận trời!Chương 23: Thiên Phong nhập thể (Thượng)Chương 24: Hoang dã Lôi Thú, long ngâm lôi khiếu!Chương 25: Sinh tử nhị khí, Phong Lôi linh cầu!Chương 26: Thiên giai Kiếm Nguyên côngChương 27: Tiên thiên ma khíChương 28: Huyết Vô Thường!Chương 29: Huyết hải, Huyết Xà!Chương 30: Tam Túc Kim Ô!Chương 31: Tử Kim ẤnChương 32: Dòng chảy huyết sắcChương 33: Hư không kiếm chủngChương 34: Hư không kiếm chủng. (2)Chương 35: Hư không kiếm chủng. (3)Chương 36: Man Hoang Lôi ThúChương 37: Ma Vô ThườngChương 38: Kiếm Linh ma kiếmChương 39: Vô Thường luận đạoChương 40: Kiếm hữu! Thoát khốnChương 41: Thôn phệ! Chư Hoàng vẫn!Chương 42: Trăn hồ! Cổ độn!!Chương 43: Thiên Nhân hợp thành, tẩy luyện Mệnh Hồn!Chương 44: Huyết nhiễm Tần Hoằng (thượng)Chương 45: Huyết nhiễm Tần Hoằng (hạ)Chương 46: Chân Long Kiếm TôngChương 47: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (Thượng)Chương 48: Thiên Ngoại Thần Lôi, Thần Kiếm cấp Bạch Linh! (Trung)

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 136851 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: