doc truyen bat diet kiem the bdkt truyen chu ebook prc download full

Bất Diệt Kiếm Thể
Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

Tác giả: Thập Bộ Hành Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://vipvandan.vn/

Hoàn thành 995 Chương 108299 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu.

Kiếm là vua của mọi loại binh khí.

Nơi đây là Kiếm Thần đại lục, có vô số tông môn tu luyện.

Trên đại lục này, người tu luyện kiếm tụ kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ một kiếm chẻ đôi núi, tách đôi dòng sông.

Nơi này không chỉ có những kiếm trì quý báu, kiếm trủng thần thánh mà còn có cả kiếm mộ quỷ bí.
Thậm chí còn có biết bao nhiêu loại linh thú kỳ lạ, cùng với các phương pháp tu luyện kiếm đạo bí ẩn.

Các cấp độ tu luyện của kiếm giả ở đây được chia thành: Kiếm thể, kiếm nguyên, kiếm hồn, kiếm phách, kiếm tâm.

Danh hiệu của kiếm giả gồm có: kiếm giả, kiếm khách, kiếm Sư, kiếm chủ, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm tôn, kiếm tổ, kiếm thánh.

Cấp độ của tông môn được chia thành: Thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng.

Chương 1: Rèn kiếm (thượng) Chương 2: Rèn kiếm (trung) Chương 3: Rèn kiếm (hạ) Chương 4: Nhiệt huyết trong lòng Chương 5: Ngũ phong luận kiếm Chương 6: Triêu Dương phong Chương 7: Sơ thí thân thủ (thượng) Chương 8: Sơ thí thân thủ (hạ) Chương 9: Khuyết điểm của kiếm pháp Chương 10: Luyện kiếm trong đầm Chương 11: Cắn răng nhẫn nhục (thượng) Chương 12: Cắn răng nhẫn nhục (hạ) Chương 13: Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức! Chương 14: Tam phẩm kiếm khí. Cự kiếm luyện tâm (thượng) Chương 15: Tam phẩm kiếm khí. Cự kiếm luyện tâm (hạ) Chương 16: Luận kiếm bằng ngón tay Chương 17: Ngũ cảnh kiếm đạo, tam điều lộ (thượng) Chương 18: Ngũ cảnh kiếm đạo. Tam điều lộ (hạ) Chương 19: Kiếm Hồn kinh Chương 20: Cuộc chiến lúc chia tay Chương 21: Thiếu nữ Minh Tuyết Nhi Chương 22: Chiến ý! Kiếm Giả tiểu thiên vị Chương 23: Bích thủy tam điệp lãng. Lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh Chương 24: Thú Khư! Linh thú bạo động Chương 25: Kiếm cương tung hoành Chương 26: Kiếm trận! Bích thủy xung thiên Chương 27: Thú đan! Lôi điện nhập thể Chương 28: Trúc Cơ tụ nguyên. Bước vào kiếm đạo Chương 29: Tử Điện kiếm khí Chương 30: Nhân sâm năm trăm năm Chương 31: Chiếm được nhân sâm Chương 32: Tăng tiến. Chuy pháp hóa kiếm Chương 33: Trở về! Khiếp sợ Chương 34: Bế quan đột phá Chương 35: Đại hội luận kiếm. Tề tụ kiếm đài Chương 36: Chấn động mọi người! Tam tấc kiếm khí Chương 37: Cử nhược trọng khinh Chương 38: Đệ tử đại hộ pháp. Khí thế tăng mạnh Chương 39: Đoạn Thanh Vân chiến đấu Chương 40: Kiếm khí hệ hỏa Chương 41: Khẩn cấp triệu tập Chương 42: Giết! Một kiếm độc chiến Chương 43: Sát lục kiếm đạo (kiếm đạo giết chóc) Chương 44: Giận mà chém! (Thượng) Chương 45: Ám toán! Cường viện bất ngờ Chương 46: Chiến! Bắt! Chương 47: Chặn giết! Diệt cỏ giệt tận gốc Chương 48: Tiếng chùy! Kiếm ý Chương 49: Kiếm ý luyện tiên thiên Chương 50: Vạn pháp quy tông