doc truyen bat diem duong bdd truyen chu ebook prc download full

Bát Điểm Đương

Hoàn thành 30 Chương 1615 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hứa Đại Chí đúng là một người rất gây chú ý. Về việc vì sao lại gây chú ý, '

Hứa Đại Chí lại tự mình giải thích rằng:

“Người mà quá đẹp trai thật đúng cũng là một loại tội lỗi”.

Giáo viên chủ nhiệm năm đầu tiểu học của Hứa Đại Chí,

Triệu lão đầu thì có một đánh giá tiêu chuẩn nhất: “Đứa nhỏ này, mày rậm, mắt to, lớn lên chắc chắn sẽ thật chói mắt.”

Lúc nghe xong những lời này, Hứa Đại Chí hạ quyết tâm sau này phải trở nên thật xuất sắc, về sau càng ngày càng điệu bộ.