doc truyen bao kiem ky thu bkkt truyen chu ebook prc download full

Bảo Kiếm Kỳ Thư

Hoàn thành 37 Chương 2241 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ôm hận thù mai danh ẩn tích - Chí báo phục mộng tìm ân sư Chương 2: Vào rừng mục kích chuyện kỳ quái - Tỷ kiếm giữa người với áo quan Chương 3: Phát hiện kiếm quyết tin thiên mệnh - Vận số an bài hận cút côi Chương 4: Lần đầu chạm trán nhị Kiếm trang - Kẻ quấy rối Võ Lâm Kiếm Hội Chương 5: Đởm lược phi thường nhận tỷ đấu - Qua thức khởi kiếm lộ cao minh Chương 6: Ngũ Kỳ giáo bất ngờ xuất hiện - Chạm cao nhân phô diễn kiếm chiêu Chương 7: Thu lại chiêu nhưng là vô lực - Một thảm trạng đến cho Ngũ Kỳ Chương 8: Vô Mộc Giác tận diệt Ngũ Kỳ - Bắc Tung Sơn phát lộ thần uy Chương 9: Thổ lộ ẩn tình giải ngộ nhận - Trăm mưu nghìn kế lừa phỉnh nhau Chương 10: Diễn biến bất ngờ khi tọa công - Biết rõ xuất thân Phích Lịch Kiếm Chương 11: Ngũ Âm Trảo nhận kiếp phế nhân - Lần đấu tiên chạm trán kiếm trận Chương 12: Ngũ Hành bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện - Nảy kế mưu an trí lão Vương Chương 13: Oan gia ngõ hẹp lại chạm nhau - Gặp tiểu nhân ngỡ là quân tử Chương 14: Ngộ biến tùng quyền biện pháp hay - Sau cơn ngộ nhận tranh giải cứu Chương 15: Ân ân oán oán thật khó phân - Nội lực vô tình bị hóa giải Chương 16: Nghi ngờ tâm địa của Kiếm minh - Dùng mưu kế đánh đổi nội lực Chương 17: Kẻ tâm cơ gặp người tâm cơ - Dưới địa đạo lãnh hội kiếm pháp Chương 18: Luận Kiếm quán dẫy đầy bí ẩn - Gặp quái nhân phô diễn kiếm chiêu Chương 19: Tháo cũi sổ lồng dựng kế mưu - Kiếm pháp cao minh chưa là đủ Chương 20: Hồi Nhạn sơn Tử Kim mê động - Tử Kim bài Minh chủ Kiếm minh Chương 21: Thân phận nào của Đinh Nhất Hải - Tử Kim mê động với Mê hương Chương 22: Một lần nữa mất hết chân nguyên - Phải tiếp lực đối phó Ma Ảnh Chương 23: Sự thật ngỡ ngàng ở Mê động - Anh hùng thọ tử nhớ giai nhân Chương 24: Thoát tử cảnh rơi vào hiểm cảnh - Giữa nguy nan đắc ngộ kỳ duyên Chương 25: Trước Mê động chạm trán quần hùng - Dùng sở trường phô diễn kiếm chiêu Chương 26: Vì Kiếm minh quần hùng phân hóa - Bị nghi kỵ tìm cách biện minh Chương 27: Thánh Kỳ giáo bất ngờ xuất hiện - Quá nghi vấn đến phải đào sinh Chương 28: Mơ hồ nhận ra lai lịch thật - Là Thiếu môn chủ Quỷ Kiếm môn Chương 29: Vì lòng nhân lọt vào gian kế - Giữa kiếm trận mẫu tử tương phùng Chương 30: Thuận Thánh Kỳ mẫu tử chia ly - Chợt phát hiện liên minh Ngũ Kiếm Chương 31: Diễn biến xảy ra nơi Luận Kiếm - Thay đổi diện mạo nhờ dị dung Chương 32: Ban đêm đột nhập Luận Kiếm quán - Năm gian thạch thất đủ năm màu Chương 33: Bí ẩn diễn tiếp những bí ẩn - Anh hùng phát nộ động sát cơ Chương 34: Mộc Quan Kinh đột nhiên xuất hiện - Đinh Nhất Hải Giáo chủ Ngũ Kỳ Chương 35: Điều bí ẩn Ngũ Hành bảo kiếm - Trước lúc chết quyết truyền chân nguyên Chương 36: Những bất ngờ vẫn còn tiếp diễn - Khai Thánh địa ác ma thoát thân Chương 37: Công phu Ngũ Hành Tuyệt Công chưởng - Diệt ác ma thiên hạ thái bình