doc truyen bao kiem ky thu bkkt ebook prc download full

Bảo Kiếm Kỳ Thư

Hoàn thành 37 Chương 843 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Ôm hận thù mai danh ẩn tích - Chí báo phục mộng tìm ân sư Chương 2: Vào rừng mục kích chuyện kỳ quái - Tỷ kiếm giữa người với áo quan Chương 3: Phát hiện kiếm quyết tin thiên mệnh - Vận số an bài hận cút côi Chương 4: Lần đầu chạm trán nhị Kiếm trang - Kẻ quấy rối Võ Lâm Kiếm Hội Chương 5: Đởm lược phi thường nhận tỷ đấu - Qua thức khởi kiếm lộ cao minh Chương 6: Ngũ Kỳ giáo bất ngờ xuất hiện - Chạm cao nhân phô diễn kiếm chiêu Chương 7: Thu lại chiêu nhưng là vô lực - Một thảm trạng đến cho Ngũ Kỳ Chương 8: Vô Mộc Giác tận diệt Ngũ Kỳ - Bắc Tung Sơn phát lộ thần uy Chương 9: Thổ lộ ẩn tình giải ngộ nhận - Trăm mưu nghìn kế lừa phỉnh nhau Chương 10: Diễn biến bất ngờ khi tọa công - Biết rõ xuất thân Phích Lịch Kiếm Chương 11: Ngũ Âm Trảo nhận kiếp phế nhân - Lần đấu tiên chạm trán kiếm trận Chương 12: Ngũ Hành bảo kiếm bỗng nhiên xuất hiện - Nảy kế mưu an trí lão Vương Chương 13: Oan gia ngõ hẹp lại chạm nhau - Gặp tiểu nhân ngỡ là quân tử Chương 14: Ngộ biến tùng quyền biện pháp hay - Sau cơn ngộ nhận tranh giải cứu Chương 15: Ân ân oán oán thật khó phân - Nội lực vô tình bị hóa giải Chương 16: Nghi ngờ tâm địa của Kiếm minh - Dùng mưu kế đánh đổi nội lực Chương 17: Kẻ tâm cơ gặp người tâm cơ - Dưới địa đạo lãnh hội kiếm pháp Chương 18: Luận Kiếm quán dẫy đầy bí ẩn - Gặp quái nhân phô diễn kiếm chiêu Chương 19: Tháo cũi sổ lồng dựng kế mưu - Kiếm pháp cao minh chưa là đủ Chương 20: Hồi Nhạn sơn Tử Kim mê động - Tử Kim bài Minh chủ Kiếm minh Chương 21: Thân phận nào của Đinh Nhất Hải - Tử Kim mê động với Mê hương Chương 22: Một lần nữa mất hết chân nguyên - Phải tiếp lực đối phó Ma Ảnh Chương 23: Sự thật ngỡ ngàng ở Mê động - Anh hùng thọ tử nhớ giai nhân Chương 24: Thoát tử cảnh rơi vào hiểm cảnh - Giữa nguy nan đắc ngộ kỳ duyên Chương 25: Trước Mê động chạm trán quần hùng - Dùng sở trường phô diễn kiếm chiêu Chương 26: Vì Kiếm minh quần hùng phân hóa - Bị nghi kỵ tìm cách biện minh Chương 27: Thánh Kỳ giáo bất ngờ xuất hiện - Quá nghi vấn đến phải đào sinh Chương 28: Mơ hồ nhận ra lai lịch thật - Là Thiếu môn chủ Quỷ Kiếm môn Chương 29: Vì lòng nhân lọt vào gian kế - Giữa kiếm trận mẫu tử tương phùng Chương 30: Thuận Thánh Kỳ mẫu tử chia ly - Chợt phát hiện liên minh Ngũ Kiếm Chương 31: Diễn biến xảy ra nơi Luận Kiếm - Thay đổi diện mạo nhờ dị dung Chương 32: Ban đêm đột nhập Luận Kiếm quán - Năm gian thạch thất đủ năm màu Chương 33: Bí ẩn diễn tiếp những bí ẩn - Anh hùng phát nộ động sát cơ Chương 34: Mộc Quan Kinh đột nhiên xuất hiện - Đinh Nhất Hải Giáo chủ Ngũ Kỳ Chương 35: Điều bí ẩn Ngũ Hành bảo kiếm - Trước lúc chết quyết truyền chân nguyên Chương 36: Những bất ngờ vẫn còn tiếp diễn - Khai Thánh địa ác ma thoát thân Chương 37: Công phu Ngũ Hành Tuyệt Công chưởng - Diệt ác ma thiên hạ thái bình