doc truyen bao giam bg truyen chu ebook prc download full

Bảo Giám
Bảo Giám
Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Bảo Giám

Tác giả: Đả Nhãn Thể loại: Đô Thị Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 1236 Chương 63522 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một ván an bách biến, khó lường là người tâm!

Tam giáo cửu lưu, ngũ hành tam gia, đều ở Bảo Giám bên trong!

-------------------

Chương 1: Huynh Muội Chương 2: Học trộm (thượng) Chương 3: Học trộm (hạ) Chương 4: Bồi thường Chương 5: Cải biến Chương 6: Qua đời Chương 7: Hạ Cửu Lưu Chương 8: Bị lợi ích làm mờ mắt Chương 9: Đầu súng Chương 10: Kinh biến (thượng) Chương 11: Kinh biến (trung) Chương 12: Kinh biến (hạ) Chương 13: Đại án Chương 14: Lồng giam (thượng) Chương 15: Lồng giam (hạ) Chương 16: Hội đồng Chương 17: Cấm bế (thượng) Chương 18: Cấm bế (hạ) Chương 19: Vượt ngục (thượng) Chương 20: Vượt ngục (trung) Chương 21: Vượt ngục (hạ) Chương 22: Bị phát hiện rồi Chương 23: Xung đột lại nảy sinh Chương 24: Mới đãi ngộ Chương 25: Tranh chấp Chương 26: Công việc của thợ nguội Chương 27: Bên ngoài bát môn Chương 28: Bối lặc gia Chương 29: Bái sư Chương 30: Khiếp sợ Chương 31: Truyền thừa Chương 32: Tặc Kinh Chương 33: Truyền nghề Chương 34: Trở mặt Chương 35: Tạ hiên Chương 36: Biến mất Chương 37: Trở về Chương 38: Năm mới Chương 39: Hồi quang phản chiếu Chương 40: Trôi qua (thượng) Chương 41: Trôi qua (hạ) Chương 42: Di nguyện Chương 43: Giang Hồ Bảo Giám Chương 44: Ra tù (thượng) Chương 45: Ra tù (hạ) Chương 46: Lạc phách Chương 47: Đi dạo phố (thượng) Chương 48: Đi dạo phố (hạ) Chương 49: Làm cũ (thượng) Chương 50: Làm cũ (trung)