doc truyen bao bao than chuy nhi bb tcn bbtcn truyen chu ebook prc download full

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Hoàn thành 156 Chương 5116 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phượng Quân Phong Vô Uyên Chương 2: Thiên hàng kỳ vật Chương 3: Cục cưng kỳ quái Chương 4: Hôn nhẹ Chương 5: Uy nãi phong ba [thượng] Chương 6: Uy nãi phong ba [ hạ ] Chương 7: Đại lục Thiên Vực Chương 8: Sức mạnh của Phượng Hoàng Chương 9: Phượng Hoàng thần tòa Chương 10: Phượng hoàng con Chương 11: Thần quan Chương 12: Dược sư Chương 13: Gian tình trong dược cư Chương 14: Đoan Mộc Ngưng Chương 15: Chập chững Chương 16: Xảo dẫn ám vệ Chương 17: Phi thuyền hư hỏng Chương 18: Khách không mời mà đến Chương 19: Ăn vị Chương 20: Thay đổi Chương 21: Thùng dụng cụ của Ngưng Nhi Chương 22: Xe của cục cưng Chương 23: Tinh thạch chi nguyên Chương 24: Công cuộc đại cải tạo xe Chương 25: Đêm trước ngày xuất phát Chương 26: Xuất phát Chương 27: Thôn trang hoang vắng Chương 28: Thú tập Chương 29: Lang Vương tìm con Chương 30: Trả lại trứng lang Chương 31: Định nghĩa quốc gia Chương 32: Rừng Tinh Linh Chương 33: Tới Tinh Linh tộc Chương 34: Ma quỷ đằng Chương 35: Kế hoạch Chương 36: Ma đằng xuất hiện dị tượng Chương 37: Phượng hồn Chương 38: Phượng hoàng thành đôi Chương 39: Giải trừ lũ lụt Chương 40: Thất kinh tâm Chương 41: Phong Lân Chương 42: Mính Hương Lâu Chương 43: Phượng Quân và dược sư Chương 44: Ám sát Chương 45: Hòa hảo Chương 46: Sư huynh đệ Chương 47: Cải trang Chương 48: Hạt dẻ Chương 49: Gặp phải ác bá Chương 50: Đến nhà ông lão