doc truyen ban son reconvert bs truyen chu ebook prc download full

Bàn Sơn
Bàn Sơn

Bàn Sơn

Tác giả: Đậu Tử Nhạ Họa Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 473 Chương 39858 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bàn Sơn = chuyển núi.

Tiên Hiệp Cổ Điển

Tội hộ: Tổ tiên phạm tội, họa lụy hậu nhân, danh viết “tội hộ”. Tội hộ, nam làm nô, nữ làm tì, suốt đời cơ cực. Không được ăn thịt, không được ra đường, không có tương lai!

Lương Tân, xuất thân tội hộ, cha vì lao động khổ sai, lao lực mà chết, nương hàng ngày quần quật, không được rảnh tay.

Quỷ phó của Lương gia lòng nặng ân tình, đã qua ba trăm năm nhưng chưa hề nản chí, tìm tới Lương Tân, mong báo ân hoàn nghĩa.

Tổ tiên của Lương Tân đến tột cùng phạm phải tội gì mà họa lụy toàn gia?

Ngọc thạch song sát, ngọc thạch câu phần, Lương Tân lại được đến lợi ích gì?

Thâm sơn có thiên viên, biết nói tiếng người, cũng chịu Lương gia ân nghĩa, lại đền đáp ra sao?

Xin mời đọc Bàn Sơn để tìm giải đáp.

Reconvert.

Chương 1: Thịt bò tư vị Chương 2: Cửu Long Thanh Y Chương 3: Khai sơn phá sát Chương 4: Hạng thiềm man tộc Chương 5: Đại Hồng hỏa lôi Chương 6: Tội lớn mưu phản Chương 7: Ngọc Thạch Song Sát Chương 8: Tự lo lấy Chương 9: Đồng quy vu tận Chương 10: Hoang cốc phục binh Chương 11: Ăn thịt là phúc Chương 12: Bàn Sơn thanh y Chương 13: Lợi khí quả phụ Chương 14: Thảo Hài không hào Chương 15: Mài đao soàn soạt Chương 16: Lợi đồng lòng Chương 17: Tiền căn hậu quả Chương 18: Hỏa vĩ Thiên viên Chương 19: Thượng Hồ Hạ Lô Chương 20: Hộp ngọc Huyền Cơ Chương 21: Huynh muội liền tâm Chương 22: Đoạn diệt phàm tình Chương 23: Cánh tay đau xót Chương 24: Nhất tiễn kinh tiên Chương 25: Hành thổ tâm pháp Chương 26: Thích khách hồng bào Chương 27: Thất bộ đăng thiên Chương 28: Ngũ đại tam thô Chương 29: Đồng Xuyên gián điệp Chương 30: Thiên sách quân trận Chương 31: Không đuôi Thiên viên Chương 32: Kính mời động thủ Chương 33: Một mất một còn Chương 34: Đông Ly tiên sinh Chương 35: Khai trương đại cát Chương 36: Tính kế an toàn ra ngoài Chương 37: Vào chỗ chết đập Chương 38: Linh phù thành tro Chương 39: Dưỡng quỷ là mối họa Chương 40: Hung thủ giết người Chương 41: Tiên nhân tai họa Chương 42: Nhân gian tư vị Chương 43: Càn sơn khó khăn Chương 44: Thiếu điều leng keng Chương 45: Lấy tâm so tâm Chương 46: Tai vạ đến nơi Chương 47: Chó gà không tha Chương 48: Liễu Ám hoa minh Chương 49: Mặt sắt áo bào xám Chương 50: Cửu Long Bàn Sơn